Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 176 ΕΥΡΩ.

 11-12-2015.

  Το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ, σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με την ενημέρωση του νομικού συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), Κων/νου Πενταγιώτη, η δικαστική διεκδίκηση του ειδικού επιδόματος των 176 Ευρώ κατέστη αρνητική, παρόλο που στηριζόταν σε ρητή συνταγματική διάταξη της ίσης μεταχείρισης των πολιτών του άρθρου 4 παραγρ. 1, για την οποία είχαν εκδοθεί σειρά αποφάσεων Πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και Εφετείων. Για μια ακόμη φορά διαφαίνεται ότι δεν υφίσταται διαχωρισμός λειτουργιών (εξουσιών) του Κράτους και ανεξαρτησία μεταξύ τους αλλά κατευθείαν υπαγωγή τους στην όποια κυβερνητική πολιτική επιτάσσει το αντίθετο και μάλιστα στη σημερινή “μνημονιακή” συγκυρία.

Συνεπώς, ο αγώνας βρίσκεται στη διαμόρφωση άλλης, λαϊκής πολιτικής και όχι στους προθάλαμους των δικαστηρίων με τη γνωστή βιομηχανία των προσφυγών κατά “παράνομων και καταχρηστικών” κυβερνητικών αποφάσεων. Γι το λόγο αυτό σας καλούμε σε αγωνιστική εγρήγορση και συμπαράταξη στους αγώνες με όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Σε κοινή συμπαράταξη με την Πρωτοβουλία αποστράτων για την υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αποστράτων.

 
Αναλυτικά η ενημέρωση του νομικού συμβούλου Κων/νου Πενταγιώτη προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ :

Αθήνα,  8 Δεκεμβρίου 2015
                                                                   Προς Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                         (για ενημέρωση Πρωτοβαθμίων Ενώσεων
                                                          και μελών τους).
   ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στο ειδικό επίδομα των 176 ευρώ.
Όπως γνωρίζετε για τη διεκδίκηση του ειδικού επιδόματος των 176 ευρώ που χορηγήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3016/2002 ως πρόσθετη μισθολογική παροχή και  με σωρεία Υπουργικών Αποφάσεων επεκτάθηκε σταδιακά αδιακρίτως σε μεγάλες κατηγορίες υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, έχουν ασκηθεί αγωγές εκ μέρους υπαλλήλων προς τους οποίους υπήρξε αδικαιολόγητη άρνηση της Διοίκησης να επεκτείνει την παροχή.
Νομική βάση των αγωγών αυτών είναι η συνταγματικά καθιερούμενη αρχή της ισότητας η οποία υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όποια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις ή κάνοντας διακρίσεις.
Επί των αγωγών αυτών εκδόθηκαν τόσο από τα Διοικητικά Δικαστήρια, όσο και από τα Πολιτικά Δικαστήρια σωρεία αποφάσεων κατά βάση θετικές. Τελικώς για τους μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους, κατόπιν προσφυγής του Ελληνικού Δημοσίου εξεδόθη η με αριθμό 95/2013 απόφαση της Oλομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε ότι η άρνηση της Διοίκησης να επεκτείνει την επίμαχη παροχή των 176 ευρώ στο σύνολο των υπαλλήλων δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας. Μάλιστα, με την απόφαση αυτή του ΣτΕ κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) όπου παραπέμπονται οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας για το ίδιο νομικό ζήτημα. Στη βάση της απόφασης αυτής τα διοικητικά δικαστήρια όπου εκκρεμούσαν αγωγές μονίμων πολιτικών υπαλλήλων εξέδιδαν αρνητικές αποφάσεις.
Στα πολιτικά δικαστήρια όπου εκκρεμούσαν αγωγές υπαλλήλων του δημοσίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε επίπεδο Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αρείου Πάγου) υπήρξε κυμαινόμενη νομολογία, αρχικώς θετική υπέρ των υπαλλήλων και στη συνέχεια αρνητική, οπότε το θέμα παραπέμφθηκε στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου για ενιαία κρίση και αντιμετώπιση. Η υπόθεση ενώπιον του Αρείου Πάγου εκδικάστηκε στις 23.4.2015 και πρόσφατα δημοσιεύθηκαν οι με αριθμό 16 και 17/2015 αποφάσεις της Oλομέλειας του Αρείου Πάγου οι οποίες ταυτίζονται με την προαναφερθείσα απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ από άποψη νομικού περιεχομένου. Επίσης με τις ίδιες πιο πάνω αποφάσεις απορρίφθηκε το αίτημα  περί υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περαιτέρω, ενόψει του ότι πλέον δεν υφίσταται διχογνωμία επί του νομικού ζητήματος, η υπόθεση δεν θα παραπεμφθεί ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), όπου ίσως θα μπορούσε να ανατραπεί η αρνητική για τους υπαλλήλους παραπάνω δικαστική εξέλιξη.
Αναφορικά με τις αγωγές που είχαν ασκήσει οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος καθίσταται σαφές ότι η παραπάνω νομολογιακή εξέλιξη θα συμπαρασύρει και τις δικές τους αγωγές στην κατεύθυνση της απόρριψης τους. Τούτο (δηλ. η έκδοση απορριπτικής απόφασης), άλλωστε, είχε ήδη διαφανεί και από τις υποθέσεις που είχαν συζητηθεί και στις οποίες δεν μας είχε χορηγηθεί αναβολή.
Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία επί του θέματος, με την επισήμανση ότι οι προαναφερόμενες αποφάσεις του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου είναι εύκολο να αναζητηθούν στο διαδίκτυο.
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης
Νομικός Σύμβουλος ΠΟΕΥΠΣ.

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ