Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γιαννάκος | cyiannakos@gmail.com
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Δρίτσας 697 9487 514
Γεν. Γραμματέας: Λάμπρος Γεωργακλής | lgeorgaklis.kemea @gmail.com
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Βάσω Δενδροπούλου 210 2631332 | vaswdendr@yahoo.gr
Ταμίας: Δημήτρης Καραγκούνης | dimitrioskaragk@gmail.com
Αναπλ. Ταμίας: Δημήτρης Ροϊνάς 697 3549 061
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: Θωμάς Τσούρμας | epaion@hotmail.gr

Κωνσταντίνος Γιαννάκος
Παναγιώτης Δρίτσας
Λάμπρος Γεωργακλής
Βάσω Δενδροπούλου
Δημήτρης Καραγκούνης
Δημήτρης Ροϊνάς
Θωμάς Τσούρμας