Εγγραφή Μελών

Δικαίωμα εγγραφής στην Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, έχουν:

1α) Όλοι οι απόστρατοι του Πυροσβεστικού Σώματος, αδιακρίτως βαθμού, κλάδου και θέσης που αυτοί κατείχαν κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
1β) Οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος.
1γ) Μέλη των Συνδέσμων, Συλλόγων και Ενώσεων αποστράτων του
Πυροσβεστικού Σώματος που λειτουργούν νομίμως σε επαρχιακές πόλεις.
1δ) Εθελοντές πυροσβέστες (βάσει του Ν. 4029/2011) οι οποίοι συμπλήρωσαν
25ετή (τουλάχιστον) ευδόκιμη υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα και
αποχώρησαν οικειοθελώς από αυτό ή απώλεσαν την εθελοντική τους ιδιότητα
λόγω υπέρβασης του προβλεπομένου, σύμφωνα με τα ισχύοντα, ορίου ηλικίας
έχοντας τουλάχιστον 10ετή ευδόκιμη υπηρεσία.

Οι παραπάνω γίνονται μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους, αποδεχόμενοι τους όρους
του παρόντος καταστατικού.

2) Τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν, με τις ίδιες προϋποθέσεις και οι συνταξιοδοτούμενες/οι
χήρες/οι των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών της Ένωσης.

Αποκλείονται της Ένωσης όσοι καταδικάσθηκαν αμετάκλητα για κακούργημα.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Π.Ε.Α.Π.Σ., εξ αποστάσεως, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

1. Να ‘κατεβάσουν’ και να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ που θα βρουν εδώ σε μορφή word ή εδώ σε μορφή pdf).

2. Να καταθέσουν 10 € για την εγγραφή και 15 € για την ετήσια συνδρομή τους (σύνολο 25 ευρώ) σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Ένωσης:
α) Στην Εθνική τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR27 0110 1550 0000 1554 8220 217 ή
β) στην τράπεζα Eurobank, IBAN: GR10 0260 6260 0000 6010 0753 207.

3. Να συνυποβάλλουν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), infopeaps@gmail.com ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση ‘ΠΕΑΠΣ, Πατησίων 5 Ομόνοια-Αθήνα τ.κ. 104 31’, τα εξής:
α) Την συμπληρωμένη ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ.
β) Το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας.
γ) Αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του υπό εγγραφή μέλους.
δ) Σχετικό επίσημο έγγραφο (Ληξιαρχική Πράξη γάμου κλπ) που να αποδυκνείει τη συζυγική ή συμβιωτική σχέση του υπό εγγραφή μέλους, με τον/την θανόντα συνάδελφο ή/και μέλος της ΠΕΑΠΣ. (ισχύει μόνο για τις/τους αιτούντες εγγραφή, χήρες/ους).
ε) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Εναλλακτικά η εγγραφή μέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα γραφεία της ΠΕΑΠΣ κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 10-12 το πρωί.


ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ, ΠΡΩΗΝ ΕΝΣΤΟΛΑ, ΜΕΛΗ)

Όσοι, πρώην ένστολοι συνάδελφοι, μέλη (ή αιτούντες να γίνουν μέλη στην ΠΕΑΠΣ), επιθυμούν την έκδοση ταυτότητας μέλους της Ένωσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, που θα βρουν εδώ και να την αποστείλουν (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) μαζί με μία φωτογραφία ταυτότητας, διαστάσεων 3χ4 εκατοστά, με στολή στο βαθμό αποστρατείας τους.

(Με απόφασή που ελήφθη στην υπ’αριθμ. 270/1-3-2022 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ), αποφάσισε τη ΔΩΡΕΑΝ έκδοση ταυτότητας μέλους, σε όσα μέλη (ή αιτούντες να γίνουν μέλη) υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέχρι 31-12-2022)!

Εάν δεν έχουν φωτογραφία με στολή ή το μέγεθος αυτής δεν είναι κατάλληλο για την ταυτότητα μέλους (π.χ. 3 Χ 4 εκατοστά) τότε θα επιβαρύνονται με το ποσό των 10 € για την επεξεργασία της φωτογραφίας που πραγματοποιείται σε εξωτερικό συνεργάτη της Ένωσης.