Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Με την υπ’ αριθμόν Φ.700/ΑΔ 218421/Σ.580-24.08.2010 (ΦΕΚ 1357/Β/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, παρέχεται το...

Κάρτα εισόδου σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία

Η κάρτα εισόδου στα στρατιωτικά νοσοκομεία χορηγείται ΔΩΡΕΑΝ από την Ένωση μόνο στα ενεργά μέλη της. Επίσης την κάρτα αυτή δικαιούνται και η σύζυγος και τα τέκνα αυτών μέχρι την ηλικία των 18...

251 Γ.Ν.Α.

Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.) είναι: Α. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Μεταβαίνουμε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας, 210 7463300. Β. ΙΑΤΡΙΚΕΣ...