Τραπεζικοί Λογαριασμοί ΠΕΑΠΣ

Εθνική Τράπεζα
ΙΒΑΝ: GR27 0110 1550 0000 1554 8220 217
Αρ. Λογαριασμού: 155/482202-17

Eurobank
IBAN: GR1002606260000060100753207
Αρ. Λογαριασμού: 0026-0626-06-0100753207

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ.