Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Mισθοδοτικό προϊόν της Εθνικής Τράπεζας για όλους τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ

Το ΤΕΑΠΑΣΑ μας γνωστοποίησε την ανανέωση της επιτυχούς συνεργασίας της με την Εθνική Τράπεζα (Ε.Τ.Ε) για τρία (3) επιπλέον χρόνια. Η νέα σύμβαση παρέχει σε όλους του ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ (νυν και τέως μετόχους) τη χορήγηση ειδικού προνομιακού και εκπτωτικού προϊόντος.

Τα μέλη της Ένωσής μας αλλά και  όλοι οι συνταξιούχοι του Πυροσβεστικού Σώματος που ενδιαφέρονται μπορούν να τύχουν της χορήγησης του νέου προϊόντος της Ε.Τ.Ε. Παρακάτω όλα τα συνημμένα του ταμείου μας.

 
Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2017   
 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Βερανζέρου 48, Τ.Κ. 10438

 Αοιθ. Ποωτ.: 8069/2/349

 

ΠΡΟΣ
1.  Όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω ΡοΜοθ Οπ ϋηβ.
2.  Όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω Ρ5ΝΕΤ.
3.  Όλες τις Ενώσεις Συνταξιούχων Ασφαλισμένων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΘΕΜΑ:      «Μισθοδοτικό   Προϊόν   της   Εθνικής   Τράπεζας   για   όλους   τους Ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.»

– Γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 1. Το Ταμείο μας ανανέωσε την ήδη επιτυχή συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα για τρία (3) επιπλέον χρόνια.
 2. Η νέα σύμβαση, (η ανανέωση της οποίας προβλεπόταν και στη σύμβαση που έληξε πρόσφατα), εμπεριέχει όλους τους ευνοϊκούς για το Ταμείο όρους που περιλαμβανόταν στην προσφάτως λήξασα σύμβαση και επιπλέον παρέχει ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους σε όλους τους Ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (νυν και τέως μετόχους) ήτοι, τη χορήγηση ειδικού προνομιακού και εκπτωτικού Μισθοδοτικού Προϊόντος από την Εθνική Τράπεζα.
 3. Επισυνάπτονται τα ενημερωτικά έντυπα του μισθοδοτικού προϊόντος «Μισθοδοτικός Golden» που προσφέρονται στους ασφαλισμένους του Ταμείου (εν ενεργεία και συνταξιούχους), τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του Ταμείου μας www.teapasa.gr.
 4. Παρακαλούμε όπως ενημερωθεί σχετικά το σύνολο του προσωπικού σας και των μελών των Ενώσεων σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
                                                                                                         Παναγιώτα Μ.ΧΑΡΩΝΗ
                                                                                                                  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το επιτόκιο εκτοκισμού του εν λόγω λογαριασμού είναι κλιμακούμενο ως εξής:

Βαθμίδες Υπολοίπου Επιτόκιο
ΕΥΡΩ 0,01  –    1.000 1,00%
ΕΥΡΩ 1.000,01  –   100.000 0,10%
ΕΥΡΩ 100.000,01   και  άνω 0,20%

 Για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

Στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο 3691/2008 και την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν Έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά (ανάλογα με την περίπτωση)

(1)  Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

(2) Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

(3)  Εκδούσα αρχή

(4)  Ημερομηνία και τόπος γέννησης

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
(5)  Εισοδήματα πελάτη
(6) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα)
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου (για νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες)
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει ένα από τα δύο ανωτέρω έγγραφα)
(7)  Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
(8)  Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
(9)  Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού
 •  Βεβαίωση του εργοδότη
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(10)   Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη

             ———————–

 

Σημειώνεται ότι εφόσον ο ασφαλισμένος τηρεί ήδη λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να ζητήσει τη μετατροπή του σε λογαριασμό της μορφής «Μισθοδοτικός Golden».

Σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, η ιδιότητα του ασφαλισμένου στο ΤΕΑΠΑΣΑ θα προκύπτει για το εν ενεργεία ένστολο προσωπικό από τη Ταυτότητα Υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, για το εν ενεργεία πολιτικό προσωπικό από την Ταυτότητα Πολιτικού Υπαλλήλου στα Σώματα Ασφαλείας και για τους συνταξιούχους από τη σχετική βεβαίωση συντάξεων.

[pdf-embedder url=”http://www.peaps.gr/wp-content/uploads/2017/10/3-A4_ΠΡΟΛΗΨΗ-ΓΙΑ-ΟΛΟΥΣ_sinopsis-1.pdf” title=”3 A4_ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_sinopsis”]

[pdf-embedder url=”http://www.peaps.gr/wp-content/uploads/2017/10/2-A4_FRONTIDA-NOSHLEIAS_sinopsis_A4-2-2.pdf” title=”2 A4_FRONTIDA NOSHLEIAS_sinopsis_A4 (2)”]

[pdf-embedder url=”http://www.peaps.gr/wp-content/uploads/2017/10/5-ΕΝΤΥΠΟ-ΑΣΦΑΛ-ΙΧ.pdf” title=”5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛ ΙΧ”]

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ