Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

http://protovoyliaapostraton.webnode.com/

 
 

Αθήνα, 1 Απρίλη 2016

Συνάντηση της Πρωτοβουλίας Αποστράτων με τη διοίκηση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας Αποστράτων για την Υπεράσπιση του Δικαιώματός μας στην Κοινωνική Ασφάλιση, στο πλαίσιο της δράσης κατά του σχεδίου εκτρώματος της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, την Πέμπτη 31 Μάρτη 2016, επισκέφτηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλειας και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α) και συναντήθηκε με τη νέα Πρόεδρο του Δ.Σ. και στελέχη του Ταμείου.

Κατά την επίσκεψη η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για τη γενική οικονομική κατάσταση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και τις προοπτικές που διαγράφονται στις σημερινές συνθήκες, ύστερα και από την ένταξη των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α., στο οποίο ήδη μεταφέρθηκαν και τα αποθεματικά τους.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι με τον «εξορθολογισμό» των παροχών και την εφαρμογή της «ρήτρας αξιόμαχου» το Ταμείο δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα. Επιβεβαιώθηκε ότι δεν έχουν χορηγηθεί εφάπαξ βοηθήματα στους δικαιούχους από τον Ιούλιο 2014, ενώ το ταμείο άρχισε την διαδικασία διαμόρφωσης της πρότασης του, σχετικά με το «αξιόμαχο» που θα υποβάλλει προς το υπουργείο εργασίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης του Ταμείου οι μέτοχοι δεν αναμένεται να υποστούν ιδιαίτερα σημαντικές μειώσεις στο εφάπαξ βοήθημα. Σημειώθηκε ότι το Ταμείο αρχίζει να χορηγεί, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, έντοκα δάνεια στους μετόχους για αντιμετώπιση έκτακτων προσωπικών αναγκών.

Αναφέρθηκε ότι το Ταμείο έχει υποστεί ζημία περίπου 350 εκατ. ευρώ από το «κούρεμα» (psi) και ότι οι μεγάλες ζημίες που προέκυψαν από την κρίση του χρηματιστηρίου έγιναν στους επιμέρους ασφαλιστικούς φορείς των αστυνομικών και πυροσβεστών πριν την ένταξή τους στο οργανωτικό πλαίσιο του ΤΕΑΠΑΣΑ. Τέλος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διαφάνεια της λειτουργίας του Ταμείου, την εξυπηρέτηση των μετόχων, καθώς και τον Κλάδο Υγείας και τους Ειδικούς Λογαριασμούς.

Επιπλέον όλων των παραπάνω και σε σχέση με το αναμενόμενο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και υπήρξε έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο ένταξης και των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου στο Ε.Τ.Ε.Α.

Η Πρωτοβουλία Αποστράτων, εκτιμά ότι η κλιμάκωση της επίθεσης στα ασφαλιστικά ταμεία θα συνεχιστεί και κορυφωθεί στο προσεχές διάστημα. Εκφράζοντας τις ανησυχίες της, υπογράμμισε τις θέσεις της που καταγράφονται και στο κάλεσμα της.1Στο πλαίσιο της αντιασφαλιστικής πολιτικής που εφαρμόστηκε εντάχθηκαν οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και υφαρπάχθηκαν τα αποθεματικά του από το Ε.Τ.Ε.Α., με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στους μερισματούχους. Τονίζει τις ευθύνες για την εξέλιξη αυτή τόσο των προηγούμενων διοικήσεων του Ταμείου, όσο και των συνδικαλιστών των θεσμικών φορέων του προσωπικού που «φλέρταραν» με τη λύση των επαγγελματικών ταμείων.

Βασική θέση της Πρωτοβουλίας Αποστράτων είναι η διατήρηση της αυτοτέλειας του Ταμείου και ζητά να ενταθούν οι αντιστάσεις της διοίκησης και οι οργανωμένες αντιδράσεις των συναδέλφων και των συνδικαλιστικών φορέων τους, στο ενδεχόμενο ένταξης του Ταμείου στον ενιαίο φορέα και στην περαιτέρω αφαίμαξη των αποθεματικών του.

Η πρωτοβουλία εκτιμά ότι η ευρωστία του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α έχει υποστεί πλήγματα από τις ακολουθούμενες διαχρονικά κυβερνητικές πολιτικές, που εφαρμόστηκαν χωρίς αντιδράσεις από τις διοικήσεις των ασφαλιστικών φορέων και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των αστυνομικών και πυροσβεστών και είχαν ως συνέπεια την υφαρπαγή 580 εκατ. ευρώ περίπου με την κρίση του χρηματιστηρίου και 350 εκατ. ευρώ με το ‘‘κούρεμα’’ (psi) που οδήγησαν τελικά σε τεράστιες απώλειες για τους μετόχους. Στη συνέχεια δεν αναζητήθηκε ο καταλογισμός ποινικών ευθυνών των υπαιτίων και κυρίως δεν διεκδικήθηκε η αποκατάσταση των ζημιών του Ταμείου.

Η συνέχιση της μη καταβολής του ΕΦΑΠΑΞ είναι απαράδεκτη για την Πρωτοβουλία! Τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν να αποκαταστήσουν άμεσα το ζήτημα, καθώς και οι συνδικαλιστικοί φορείς να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση! Οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι η εφαρμογή της «ρήτρας αξιόμαχου» δεν είναι τίποτε άλλο από τον δούρειο ίππο ή και το «φύλλο συκής» για την κατακρεούργηση των ΕΦΑΠΑΞ που επιβάλλει κατά τα λοιπά ο σχετικός μαθηματικός τύπος. Στον ίδιο στόχο, οδηγεί γενικότερα η ακολουθούμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι τα ταμεία θα μοιράζουν όσα χρήματα διαθέτουν κάθε χρόνο, ανεξάρτητα αν οι εισφορές του κάθε ασφαλισμένου δικαιολογούν περισσότερα.

Η Πρωτοβουλία Αποστράτων τονίζει ότι προτεραιότητα του Ταμείου πρέπει να είναι η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και η εξυπηρέτηση των αναγκών των μετόχων. Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένει να υπάρξουν πρωτοβουλίες, καθόσον με την υφιστάμενη οικονομική κρίση και τη φτωχοποίηση των μετόχων, όπως και όλων των εργαζομένων, οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Θεωρεί λοιπόν, ότι πρέπει να τίθενται πιο ελαστικοί όροι για τη χορήγηση των προσωπικών δανείων για έκτακτες ανάγκες και να διευρυνθεί και ο αριθμός των δικαιούχων, με επείγουσα τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που θέτει περιορισμούς ιδιαίτερα στην περίπτωση των αστυνομικών. Εξάλλου, η έντοκη χορήγηση των προσωπικών δανείων αποτελεί επένδυση για το Ταμείο και μάλιστα με βέβαια απόδοση.

Στην κατεύθυνση της διατήρησης του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης εκτιμάται και ο σημαντικός ρόλος του Κλάδου Υγείας, η λειτουργία του οποίου πρέπει να διασφαλιστεί.

Η Πρωτοβουλία Αποστράτων προσβλέπει στη διαβεβαίωση της νέας Προέδρου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για διαφάνεια στη δράση του Ταμείου, προκειμένου αποφευχθούν εφεξής αρνητικά φαινόμενα στην εξυπηρέτηση των μετόχων και δικαιούχων.

Τέλος, η Πρωτοβουλία Αποστράτων καλεί όλους τους εν ενεργεία και τους απόστρατους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση ενόψει της κατάθεσης του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και από κοινού με όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της χώρας να δώσουν τον αγώνα για να μην περάσει αυτή η βάρβαρη πολιτική.

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

1 http://protovoyliaapostraton.webnode.com/katalogos-ypografon/

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ