Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ…

15-05-2023, Ω/17:36΄

  1. Ποιοι ψηφίζουν σε αυτές τις εκλογές

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2006), είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού (στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ορισμένα εγκλήματα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση).

  1. Πότε ψηφίζουμε

Στην Ελλάδα, η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 και θα διαρκέσει από τις 07.00 το πρωί μέχρι τις 07.00 το βράδυ.

Στο Εξωτερικό, θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο 20 Μαΐου 2023.

  1. Πού ψηφίζουμε

Οι εκλογείς χρειάζεται να επιβεβαιώσουν ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ τις εκλογές πού ψηφίζουν, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έγκαιρος έλεγχος στην παραπάνω ιστοσελίδα χρειάζεται ιδιαίτερα από όσους έχουν κάνει παλαιότερα, σε οποιοδήποτε χρόνο, αίτηση μεταδημότευσης (π.χ. εκλογική) ή εγγραφής/διαγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Επιπλέον, κάθε Δήμος, το αργότερο 3 ημέρες πριν τις εκλογές (δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 17 Μαΐου) δημοσιεύει – αναρτά αναλυτικά το πρόγραμμα ψηφοφορίας, με βάση το οποίο κάθε εκλογέας μπορεί να δει σε ποιο ακριβώς εκλογικό τμήμα ψηφίζει.

  1. Ειδικά για τους ετεροδημότες

Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών μέχρι τις 28 Φλεβάρη 2023, θα ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους (και OXI στον δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι). Όσοι ΔΕΝ πρόλαβαν την παραπάνω προθεσμία, ΔΕΝ θα μπορούν να ψηφίσουν ως Ετεροδημότες στις εκλογές του Μαΐου, αλλά στο Δήμο όπου είναι η βασική εγγραφή τους.

Χρειάζεται φυσικά επιβεβαίωση του τόπου όπου ψηφίζουν από όλους τους ετεροδημότες στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

  1. Πώς ψηφίζουμε

Οι εκλογείς πρέπει να έχουν μαζί τους την ελληνική αστυνομική τους ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο, έστω κι αν έχει λήξει ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Και «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Και με τη χρήση ψηφιακής ταυτότητας μπορούν να ψηφίζουν οι εκλογείς.

Σε αυτές τις εκλογές, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, οι εκλογείς θα μπορούν να ψηφίσουν και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του ν.4954/2022.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν κατεβάσει/αποθηκεύσει στο κινητό τους την ψηφιακή ταυτότητα μέσω της εφαρμογής «Gov.gr Wallet».

2. Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα πρέπει και αυτοί να έχουν στο κινητό τους την εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας, ώστε να μπορεί να ταυτοποιήσουν τους εκλογείς.

Για να γίνει η ταυτοποίηση:

– Ο εκλογέας εμφανίζει την ψηφιακή ταυτότητά του και ο δικαστικός αντιπρόσωπος επαληθεύει τη γνησιότητα του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR που φέρει η ψηφιακή ταυτότητα του εκλογέα.

– Μετά τη σάρωση, αποστέλλεται στη συσκευή του εκλογέα ένας κωδικός αριθμός, τον οποίο ο εκλογέας θα πρέπει να γνωστοποιήσει στον δικαστικό αντιπρόσωπο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογείς να έχουν μαζί ΚΑΙ την έντυπη αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο, καθώς προβλέπεται ότι, αν προκύπτουν καθυστερήσεις ή δυσκολίες από την χρήση της ψηφιακής ταυτότητας, ο δικαστικός αντιπρόσωπος ενός εκλογικού τμήματος θα μπορεί να αποφασίσει να γίνεται ταυτοποίηση μόνο με έντυπα ταυτοποιητικά στοιχεία (ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης κλπ).

5α. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των ΑΜΕΑ και σωματικά ανήμπορων εκλογέων

Με νέα διάταξη στον εκλογικό νόμο (παρ. 3Α του άρθρου 83 του ΠΔ 26/2012), σε αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά ισχύει πως:

Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας (που δεν είναι ισόγειο) προβλέπεται η δημιουργία ειδικού χώρου υποδοχής, προσβάσιμου σε ΑΜΕΑ, με την ευθύνη του αντίστοιχου Δήμου και υπαλλήλων του. Ο χώρος θα διαθέτει και ιδιαίτερο διαχωριστικό (παραβάν) και θα εξυπηρετεί τους συγκεκριμένους εκλογείς, εφόσον το ζητήσουν. Στον χώρο αυτόν προβλέπεται να παρευρίσκεται υπάλληλος του δήμου ή της περιφέρειας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του χώρου, την υποδοχή των εκλογέων και την επικοινωνία με τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Αυτός ο υπάλληλος, μόλις προσέλθει εκλογέας που επιθυμεί να ψηφίσει στον ειδικό χώρο για ΑΜΕΑ, ενημερώνει τον δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος του εκλογέα. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος, αφού επαληθεύσει την εγγραφή του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, προσέρχεται στον ειδικό αυτό χώρο, έχοντας μαζί του πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ένα λευκό ψηφοδέλτιο και έναν φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή για την εισαγωγή του ψηφοδελτίου.

Στον χώρο εντός του παραβάν αποκλειστική πρόσβαση εκτός από τον εκλογέα, εφόσον είναι αναγκαίο, έχουν α) ο δικαστικός αντιπρόσωπος και β) τυχόν συνοδός του εκλογέα, με την ευθύνη και την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου .Σε όλη τη σχετική διαδικασία στον ειδικό χώρο για ΑμΕΑ (εκτός βέβαια από αυτήν μέσα στο παραβάν), τον δικαστικό αντιπρόσωπο συνοδεύουν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογικοί αντιπρόσωποι.

5β. Σταυροί προτίμησης

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του στους υποψήφιους, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, είτε δεξιά είτε αριστερά, σταυρό προτίμησης.

Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι ή με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης.

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)
1 Α’ Αθήνας 17 4
2 Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών 20 4
3 Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών 15 3
4 Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών 23 4
5 Α΄ Πειραιώς 7 2
6 Β΄ Πειραιώς 11 3
7 Α΄ Ανατολικής Αττικής 15 3
8 Β΄ Δυτικής Αττικής 6 2
9 Αιτωλοακαρνανίας 9 2
10 Αργολίδας 5 1
11 Αρκαδίας 5 1
12 Άρτας 4 1
13 Αχαΐας 12 3
14 Βοιωτίας 5 1
15 Γρεβενών 3 1
16 Δράμας 5 1
17 Δωδεκανήσου 7 2
18 Έβρου 6 2
19 Ευβοίας 8 2
20 Ευρυτανίας 3 1
21 Ζακύνθου 3 1
22 Ηλείας 7 2
23 Ημαθίας 6 2
24 Ηρακλείου 11 3
25 Θεσπρωτίας 3 1
26 Α΄ Θεσσαλονίκης 21 4
27 Β΄ Θεσσαλονίκης 12 3
28 Ιωαννίνων 7 2
29 Καβάλας 6 2
30 Καρδίτσας 6 2
31 Καστοριάς 3 1
32 Κέρκυρας 5 1
33 Κεφαλλονιάς 3 1
34 Κιλκίς 5 1
35 Κοζάνης 6 2
36 Κορινθίας 6 2
37 Κυκλάδων 6 2
38 Λακωνίας 5 1
39 Λάρισας 11 3
40 Λασιθίου 4 1
41 Λέσβου 5 1
42 Λευκάδας 3 1
43 Μαγνησίας 7 2
44 Μεσσηνίας 7 2
45 Ξάνθης 5 1
46 Πέλλας 6 2
47 Πιερίας 6 2
48 Πρέβεζας 4 1
49 Ρεθύμνου 4 1
50 Ροδόπης 5 1
51 Σάμου 3 1
52 Σερρών 7 2
53 Τρικάλων 6 2
54 Φθιώτιδος 6 2
55 Φλώρινας 4 1
56 Φωκίδας 3 1
57 Χαλκιδικής 5 1
58 Χανίων 6 2
59 Χίου 4 1

 

Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τους προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης, προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

 

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ