Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Ταυτοποίηση στο 251 ΓΝΑ

Με την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος, είναι αναγκαία η ταυτοποίηση των δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου, ως γνωστόν, ανήκουν και οι προερχόμενοι από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να είναι δυνατή η εξέτασή τους  από τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες ( 08:00’-14:00’), στο Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων-Ραντεβού, το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του β’ κτιρίου.

Σε ότι αφορά τους Απόστρατους και τα δικαιούμενα περίθαλψης στο 251 ΓΝΑ, προστατευόμενα μέλη τους, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

Α. ΟΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το ‘Δελτίο Εισόδου σε στρατιωτικά νοσοκομεία’ , που εκδίδει ΔΩΡΕΑΝ η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, στα μέλη της.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω δελτίου, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πολύ περισσότερα. Μεταξύ άλλων χρειάζονται, το δελτίο ταυτότητας, το αποδεικτικό ΑΜΚΑ και το σημείωμα σύνταξης.

Β. ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
( Ως μέλη θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα ηλικίας 14-18 και τα ενήλικα έως 25 ετών, εφόσον σπουδάζουν)

Το ‘Δελτίο Εισόδου σε στρατιωτικά νοσοκομεία’ , που εκδίδει ΔΩΡΕΑΝ η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, στα μέλη της.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω δελτίου, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πολύ περισσότερα.

Συγκεκριμένα χρειάζονται:

-Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας τόσο του μέλους όσο και του άμεσου δικαιούχου.

-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (3μήνου) από το οποίο να προκύπτει η σχέση με τον άμεσο δικαιούχο.

-Δελτίο ταυτότητας απόστρατου του Π.Σ. ή Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης του άμεσα δικαιούχου.

-Για τα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν, φωτοτυπία δελτίου φοιτητικής ταυτότητας ή Βεβαίωση από το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα.

Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας, η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση, από τρίτο πρόσωπο και με την κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα.

Δικαιούχοι περίθαλψης στο 251 ΓΝΑ που δεν θα έχουν ταυτοποιηθεί έγκαιρα, μετά το τρίτο τους ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία, θα αποκλείονται από τα επόμενα, μέχρις ότου ταυτοποιηθούν.

Ανεξάρτητα από την ταυτοποίηση, οι δικαιούχοι περίθαλψης από το νοσοκομείο, θα πρέπει να φέρουν, πάντα, μαζί τους το ‘Δελτίο Εισόδου σε στρατιωτικά νοσοκομεία’ της ΠΕΑΠΣ ή τα προαναφερόμενα έγγραφα για να ελέγχεται τόσο η ταυτοπροσωπεία τους όσο και το δικαίωμα περίθαλψης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική Εγκύκλιο και εδώ τη διορθωτική.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 210 7463 642 (στο ΓΝΑ) ή 210 5238 569 ( στην ΠΕΑΠΣ).

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ