Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

09/12/2017, Ω/18:35′

Επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών λόγω του λάθους υπολογισμού επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας  σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α’226), 4/51/2012 (Α’40) και 4093/2/12(Α’222) και της Κ.Υ.Α.476/2012 (Β’499) θεσπίζει,ως γνωστόν, ο  ν. 4501/2017 (Α’178) ” Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις”.

Με την υπ’ αριθμ.Φ.80000/οικ. 55441/2985 /23-11- 2017 εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας, γνωστοποιεί το νόμο και διευκρινίζει : «Ειδικά για περιπτώσεις  θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα ( 1/1/2012 έως 30/6/2016) τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.»

‘Ετσι  είναι δυνατή η επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν με παράνομο τρόπο στους συγγενείς των θανόντων συνταξιούχων. Η χρονική διάρκεια της απαίτησης για συνταξιούχους του δημόσιου τομέα  είναι από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2016 ενώ του ιδιωτικού τομέα από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2016.
‘Ολα τα ταμεία υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ. Οι αρμόδιες  υπηρεσίες του  είναι  το Γ.Λ.Κ.για το δημόσιο, το ΙΚΑ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το ΤΣΜΕΔΕ για τους μηχανικούς,  το  ΝΑΤ για τους ναυτικούς κλπ  Την επιστροφή των παράνομων κρατήσεων δικαιούνται όλοι οι νόμιμοι κληρονόμοι αρκεί η μικτή σύνταξη των θανόντων συνταξιούχων να ήταν πάνω από 1.000 ευρώ, γιατί μόνον σε αυτούς έγινε η με λάθος τρόπο παρακράτηση για περίθαλψη. Όσο μεγαλύτερη ήταν η σύνταξη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιστροφή. Μέχρι σήμερα δεν έχει ορισθεί ημερομηνία λήξης προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων. Επειδή οι επιστροφές αυτές των κρατήσεων θεωρούνται κληρονομιά, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί, είτε να δοθεί αυτοπροσώπως, είτε να σταλεί μέσω ταχυδρομείου στον φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο  εκλιπών ή  η εκλιπούσα.
Τα δικαιολογητικά που ζητά ο κάθε φορέας είναι διαφορετικά.  Για παράδειγμα το ΓΛΚ ζητά μόνο την αίτηση σε όσους και όσες είτε παίρνουν σύνταξη από εκεί, είτε έχουν κάνει αίτηση μεταβίβασης σύνταξης εκεί. Ζητά το πιστοποιητικό εγγύτερων ή πλησιέστερων συγγενών όταν ο/η αιτών/ούσα κληρονόμος δεν παίρνει σύνταξη από το ΓΛΚ. Οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ζητούν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 Πιστοποιητικό πλησιέστερων ή εγγυτέρων συγγενών (Λαμβάνεται από το δήμο ή από ΚΕΠ).  /  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (Λαμβάνεται μετά από αίτηση στο Πρωτοδικείο  /  Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Λαμβάνεται μετά από αίτηση στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο)   /Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (Λαμβάνεται μετά από αίτηση στο Πρωτοδικείο).  / Εξουσιοδότηση όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμο / Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Λαμβάνεται μετά από αίτηση από το Δήμο ή από το ΚΕΠ).
Για τον παραπάνω λόγο , καλό θα ήταν, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ   τηλεφωνικά για επιβεβαίωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται.
Υπόδειγμα αίτησης:

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ