Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Eνημέρωση των μελών μας για ενδεχόμενη διεκδίκηση αναδρομικών και εφάπαξ σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Ε.Σ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Η Π.Ε.Α.Π.Σ μέχρι σήμερα υπεύθυνα σας ενημέρωνε για όλες τις εξελίξεις των Αποφάσεων του ΣτΕ και του Ε.Σ και πέρα από την αγωνιστική και διεκδικητική θέση που κρατήσαμε αλλά και θα έχουμε και στο διηνεκές, σας κάναμε γνωστές και τις δυνατότητες που έχετε να προσφύγετε για  δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών και του εφάπαξ, όπως επίσης και τους χρόνους μη παραγραφής των αξιώσεών μας. Επειδή στο χώρο των Σ.Α. και των Ε.Δ επικρατούν και αντίθετες απόψεις για άμεση προσφυγή για δικαστικές διεκδικήσεις επειδή ο χρόνος μη παραγραφής λήγει, φιλοξενούμε σήμερα τις απόψεις του νομικού μας συμβούλου Κώστα Δ. Τσουκαλά που μας παρέθεσε με σημείωμά του:

Εφάπαξ: Οι διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν στο εφάπαξ έφεραν στην επιφάνεια σοβαρά ζητήματα ως προς τη συμβατότητα τους με τις διατάξεις του Συντάγματος και Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά την εκτίμησή μας παραβιάζουν κατάφωρα τη συνταγματική αρχή της ισότητας, έρχονται σε αντίθεση με τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση και πλήττουν με δυσανάλογο τρόπο ήδη γεγενημένα περιουσιακά δικαιώματα των δικαιούχων που υπόκεινται στην προστασία του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και του Συντάγματος. Πολύ περισσότερο όταν το εφάπαξ έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα χρηματοδοτούμενο κατά κύριο λόγο από τις εισφορές των εργαζομένων.

Αντισυνταγματική με παρόμοιο σκεπτικό έχει κρίνει την περικοπή του εφάπαξ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ εκκρεμεί η οριστική απόφαση της Ολομέλειας. Στον αντίποδα το ΣτΕ έκρινε συμβατές με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ τις αλλεπάλληλες περικοπές. Εξ αυτού του λόγου η νομολογιακή εκτίμηση του ζητήματος είναι μετέωρη και στην περίπτωση που η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνταχθεί με την κρίση του Κλιμακίου η συνέχεια θα δοθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Το ζήτημα επομένως παραμένει ανοικτό και είναι πιθανόν να βρίσκεται σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση εντός τριών μηνών από την απόφαση χορήγησης του εφάπαξ και εν συνεχεία εντός 60 ημερών από την απόρριψή της να προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Στην περίπτωση που οι προθεσμίες αυτές έχουν παρέλθει υφίσταται πάντα η δυνατότητα κατάθεσης αγωγής εντός δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης χορήγησης εφάπαξ του βοηθήματος με ουσιαστικά ισοδύναμα νομικά αποτελέσματα.

Περικοπές αποδοχών: Η άρνηση της προηγούμενης κυβέρνησης να συμμορφωθεί πλήρως στην απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντίθετες με το Σύνταγμα τις περικοπές στις αποδοχές των σωμάτων ασφαλείας και η ελλιπής και αποσπασματική ικανοποίηση τους με αυξήσεις και αναδρομικές αποδοχές πολύ μικρότερες από αυτές που η απόφαση προέβλεπε έρχεται επίσης σε προφανή, κατά την εκτίμησή μας, αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ που καθιερώνουν το δικαίωμα παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, τη συνεπακόλουθη υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται στις δικαστικές αποφάσεις, τη διάκριση των εξουσιών και την προστασία της περιουσίας.

Η υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις προβλέπεται ρητά στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος και η παράβαση αυτής της υποχρέωσης γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο. Ήδη έχει υπάρξει αίτηση από τους αρχικούς διαδίκους στην αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ με την οποία ζητείται η αναγνώριση της μη συμμόρφωσης και η σχετική απόφανση της επιτροπής αναμένεται συντόμως.

Σε κάθε περίπτωση η άρνηση συμμόρφωσης συνιστά παράνομη πράξη της διοίκησης που γεννά δικαίωμα σε αποζημίωση και οι ενδιαφερόμενοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με αγωγές τη διαφορά των αποδοχών, καθώς και των αναδρομικών που δεν τους δόθηκαν, με τρόπο ευπρόσωπο και σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγραφή των περιοδικών μισθολογικών αξιώσεων σε βάρος του δημοσίου είναι διετής και άρχεται από το σημείο που γεννάται το δικαίωμα της επιστροφής των χρημάτων και είναι δυνατή η δικαστική τους επιδίωξη. Εν προκειμένω θεωρούμε ότι κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου παραγραφής είναι αυτή της δημοσίευσης της ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, καθώς βάση της δικαστικής διεκδίκησης αποτελεί η άρνηση της διοίκησης να συμμορφωθεί προς αυτή. Συνεπώς, η παραγραφή ξεκινά από τον Ιούνιο του 2014 και υπό αυτή την εκδοχή δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος. Με δεδομένη τη λήξη της διετίας τον Ιούνιο του 2016, δικαιούται όποιος επιθυμεί να υποβάλει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να διακόψει την παραγραφή και να διεκδικήσει το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στις προ της μείωσης του 2012 αποδοχές του. Για τα εν ενεργεία στελέχη αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των σχετικών αγωγών είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο, ενώ για τους συνταξιούχους το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια μάλλον μειοψηφική θεώρηση του ζητήματος του χρόνου παραγραφής που τοποθετεί την παραγραφή στη συμπλήρωση διετίας από το σημείο κατά το οποίο έγιναν οι αναδρομικές μειώσεις, δηλαδή ξεκινά να υπολογίζει τη διετία από το Μάρτιο του 2013, και μεταφέρει την κρίσιμη ημερομηνία στα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Επειδή το ζήτημα εναπόκειται στην κρίση των δικαστηρίων που θα εκδικάσουν τις σχετικές αγωγές κρίνουμε ασφαλέστερη για τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων την άμεση έγερση των διεκδικήσεών τους, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να απολέσουν μέρος του ποσού που δικαιούνται εξαιτίας μιας διαφορετικής από την κρατούσα άποψη εκτίμησης του ζητήματος της παραγραφής από τα δικαστήρια.

                           ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103636711, 210 3636710, FAX: 2103636770, email: kdtsoukalas@gmail.com

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ