Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

« Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών »

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ταχ. Δνση : Πατησίων 5 (όροφος 7ος – Γραφ. 3) 104 31 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 5238569 Fax. : 210 5236344
Αρ.πρωτ.25 Φ.Α Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014
 

ΠΡΟΣ : 
 
 
ΚΟΙΝ.:
 
1. Π.Ο.Ε.Υ.Π.ΣΤηλ.- Fax: 210 5246754 & τηλ. 210 52481282. Ε.Α.Π.Σ.
Fax: 210 57 90268 & τηλ. 210 5790267
Μέλη της Ένωσης μέσω καταχώρησης στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Π.Σ.

« Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών »

“Συνάδελφοι της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και της Ε.Α.Π.Σ.
Mετά από την με αριθ. πρωτοκόλλου 272/ 09/10/2014 επιστολή του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., όπου μας γίνεται γνωστό ότι η Ομοσπονδία προχώρησε, χωρίς τη συγκατάθεσή μας, σε ανάθεση, σε ιδιωτική εταιρεία, εκπόνησης αναλογιστικών μελετών στο Τ.Π.Υ.Π.Σ. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ του Τ.Ε.Α.ΠΑ.Σ.Α. για τη δυνατότητα αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) για τους σκοπούς του ν.4281/2014 καθώς και εκπόνησης μελέτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα (Βλ. μείωση του εφάπαξ βοηθήματος και των αποδόσεων (μερισμάτων) και αύξηση των εισφορών των εν ενεργεία). Μας ζητείται, επίσης, να τους ενημερώσουμε εάν προτιθέμαστε να συμμετέχουμε με ποσοστό 25% στο κόστος της ανάθεσης για εκπόνηση αναλογιστικών μελετών. (άγνωστο πως προκύπτει αυτή η αναλογία!!!)
Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας συνεδρίασε την Τρίτη 21-10-2014 και ώρα 12:00 και αποφάσισε να μη συμμετέχει στην εκπόνηση αναλογιστικών μελετών για τους παρακάτω βάσιμους λόγους οι οποίοι στις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ , όπως και των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μας, Αντιπροέδρου Σάββα Θεοδωρή και μέλους Ευθύμιου Τσούνα, σας είχαν αναδειχθεί:
1. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιλέξουμε μεταξύ «σκύλας ή χάρυβδης»!!!
Από τις εργασίες του Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη τρέχοντος έτους και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Δ.Σ της Ε.Α.Π.Σ και των υπηρεσιακών παραγόντων προέκυψε ότι:
– Αναμένονται άμεσα νέες μεγάλες περικοπές στην επικουρική σύνταξη και στο εφάπαξ των πυροσβεστών που αποδίδονται από τους τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (που υπάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.) και Τ.Π.Υ.Π.Σ. έπειτα και από την ψήφιση του νόμου 4281/2014. Το Ε.Τ.Ε.Α ήδη τον Ιούλιο
του 2014 έκανε οριζόντια μείωση 5,2% στις χορηγούμενες συντάξεις και τον ερχόμενο Νοέμβρη αναμένεται νέα μείωση της τάξεως του 3% για την τήρηση του μηδενικού ελλείμματος. Ανάλογη θα είναι και η κατάσταση και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) στα οποία καταβάλουν εισφορές οι πυροσβέστες κατεδαφίζοντας την επικουρική μας ασφάλιση και πρόνοια, καθώς επιφέροντας την απώλεια των χρημάτων που καταβάλαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
– Η κυβέρνηση θέτει ως «εναλλακτική πρόταση» τη μετατροπή των ασφαλιστικών ταμείων σε επαγγελματικά του νόμου Ρέππα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αποκλειστική χρηματοδότηση από τους εργαζόμενους και απαλλαγή του κράτους, με τις ρυθμίσεις του Ν.4281/2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων (!!!) και μετά την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας, αδιαφορώντας για τις νέες μεγάλες απώλειες στις ήδη πετσοκομμένες ασφαλιστικές παροχές των συνταξιούχων και για τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των εν ενεργεία συναδέλφων, με την επιπρόσθετη αύξηση των εισφορών. Να σημειωθεί ότι τότε οι συνταξιοδοτικές παροχές και εισφορές θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και αν διαπιστωθεί ότι υφίστανται ελλείμματα και δεν λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις, θα τίθενται υπό καθεστώς αναγκαστικής επιτροπείας από το Υπουργείο Εργασίας με ανάλογο πετσόκομμα παροχής ή αύξηση εισφοράς.
– Η κυβέρνηση αναγκάζει όλους τους πυροσβέστες (εν ενεργεία και απόστρατους) να συρθούν στις επιλογές της για τη διάλυση των επικουρικών και προνοιακών ταμείων, μεταξύ «Σκύλας και Χάρυβδης» δηλ. είτε επιλέγοντας το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όπου εντάσσονται όλα τα επικουρικά ταμεία των εργαζομένων και τα αποθεματικά τους πλεονασματικά ή ελλειμματικά και αθροίζονται σε … ένα μέσο όρο (!!!), με άλλα λόγια συνθλίβονται τα αποθεματικά των εύπορων ταμείων, είτε επιλέγοντας επαγγελματικό ταμείο όπου μετά από αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας θεωρείται βέβαιη η μεγάλη μείωση της επικουρικής σύνταξης και η αύξηση των εισφορών αν ληφθεί υπόψη το σημερινό ισοδύναμο 1,1 εργαζόμενος προς 1 συνταξιούχο και ο ιδιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης όπου απουσιάζει παντελώς η εισφορά του δημοσίου (που σήμερα ανέρχεται σε 3%) και οποιαδήποτε κρατική εγγύηση. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι και σε αυτή ακόμα την περίπτωση είναι υποχρεωτική η επένδυση (τζογάρισμα) των αποθεματικών σε μετοχές και δομημένα ομόλογα!!!
2. Τα επικουρικά μας ταμεία οδηγούνται στη διάλυση εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, της μη κάλυψης των αναγκαιούντων οργανικών κενών, της εφεύρεσης «των πενταετών» και των εποχικών, κακοπληρωμένων ομήρων, που δεν συμμετέχουν με εισφορές στα ασφαλιστικά μας ταμεία αλλά και της γενικότερης αντιασφαλιστικής πολιτικής των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Τα χρήματα των εργαζομένων (αποθεματικά) δόθηκαν βορά στους αδηφάγους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς ομίλους είτε μέσω του χρηματιστηριακού τζόγου είτε μέσω του περιβόητου PSI (Private Sector Involvement – Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα). Από στοιχεία του ΤΕΑΠΑΣΑ τα κεφάλαια του ΤΕΑΥΠΣ πριν από το PSI (9-3-2012) ανέρχονταν σε 107.527.682,02 Euro και μετά PSI (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας αξίας 32.882.658,44 Euro. Επίσης, τα κεφάλαια του Τ.Π.Υ.Π.Σ. προ PSI (9-3-2012) ανέρχονταν σε 41.785.505,52 Euro και μετά PSI (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας αξίας 12.778.277,00 Euro.
Και μετά από όλα αυτά έχουν το θράσος οι κυβερνώντες που μας οδήγησαν με τις επιλογές τους – συνειδητά – στην τραγική κατάσταση της εξαέρωσης του ασφαλιστικού μας συστήματος να μας προτείνουν (!!!) με ευθύνη των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων (!!!) να πούμε ναι στη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης; Και εμείς ως συνδικαλιστές πως θα συρθούμε στις επιλογές που μας έχει παρασύρει η συγκυβέρνηση;
– Επιστρέφουμε την επιλογή Ε.Τ.Ε.Α ή επαγγελματικό Ταμείο στην κυβέρνηση που αποφάσισε ερήμην μας.
3. Οι θέσεις αυτές, σας είχαν ήδη γίνει γνωστές, από τις 17 Σεπτέμβρη 2014 από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Δ.Σ. της Ένωσής μας, Αντιπροέδρου Σάββα Θεοδωρή και μέλους Ευθύμιου Τσούνα, οι οποίοι απηύθυναν κάλεσμα – συναγερμό σε όλα τα μέλη εν ενεργεία και αποστράτων προτού να είναι αργά. Ενάντια στην πολιτική που μας οδηγεί στην εξαθλίωση και σας κάλεσαν να ανταποκριθείτε μαζικά σε αγωνιστικές κοινές κινητοποιήσεις και αγώνες με όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που πλήττονται από την ίδια πολιτική και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Η μαζικότητα των αγώνων μας είναι ικανή να αλλάξει αυτή την πολιτική.
– Απαιτείται κοινό μέτωπο πάλης, προετοιμασία κινητοποιήσεων με μαζική συμμετοχή, αφού προηγηθεί πλήρης ενημέρωση όλων των συναδέλφων, αποστράτων και εν ενεργεία και ενώσουμε τις δυνάμεις μας με Ομοσπονδίες και Ενώσεις εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
– Άμεσος στόχος μας να γίνει η κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων με την επαναφορά των ασφαλιστικών ταμείων στην πρότερη κατάσταση, με την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών μας, με την αύξηση της σχέσης εργαζόμενου προς συνταξιούχο.
– Όχι στην κατάρρευση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και στο ξεπούλημα των δομών κοινωνικής πρόνοιας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Πούλιας

Ο Πρόεδρος

Δρ Διονύσιος Π. Βορίσης

Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.

 

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ