Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

16-03-2024, Ω/16:05′

Υποχρεωτική πυροπροστασία σε ακίνητα: Ποιοι πρέπει να καταθέσουν              μελέτη έως τις 30 Απριλίου.

Εγκύκλιο για «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» εξέδωσε, το μεσημέρι της Παρασκευής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με αυτή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται να συντάξουν και να καταθέσουν μελέτη πυρασφάλειας έως τις 30 Απριλίου. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων, εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές ή βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Για τα προαναφερόμενα ακίνητα είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι τις 31.03.2024.

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30.04.2024 να υποβάλουν Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31.03.2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31.03.2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Ο κανονισμός πυροπροστασίας -που αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές, όπως και στον περιορισμό της συμβολής τους στη διάδοση της φωτιάς– ψηφίστηκε πέρυσι, αλλά η εφαρμογή του ήταν εθελοντική, εν αντιθέσει με το 2024.

Οι 4 κατηγορίες επικινδυνότητας

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Ιδιαίτερα υψηλή

Η κατηγοριοποίηση σχετίζεται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου, αν βρίσκεται σε κλίση άνω του 31%, αν το κλίμα στην περιοχή είναι ξηρό και ζεστό, αν υπάρχει άφθονη καύσιμη ύλη, αν υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης κοντά στο οικόπεδο.

Τα μέτρα πυρασφάλειας

 • απομάκρυνση εύφλεκτων υλών από εξωτερικούς χώρους: καυστήρες καυσίμων, καυσόξυλα,
 • αραίωση βλάστησης-καθαρισμός βιομάζας,
 • εύφλεκτες κατασκευές: ξύλινες βεράντες, στέγη & πέργκολες,
 • να υπάρχει δίοδος πρόσβασης 3.5 μέτρα,
 • απόσταση δέντρων τουλάχιστον 3 μέτρα,
 • απομάκρυνση κλαδιών από καλώδια,
 • πυράντοχα κουφώματα,
 • περίφραξη από άκαυτο υλικό,
 • να υπάρχουν σημεία υδροληψίας και
 • δημιουργία περιμετρικής ζώνης προστασίας 10 μέτρων

Πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

 • 0,10€/τ.μ. για ακίνητα χαμηλής επικινδυνότητας
 • 0.20€/τ.μ. για μεσαίας
 • 0.30€/τ.μ. για υψηλής
 • 0,50€/τ.μ. για ακίνητα πολύ υψηλής επικινδυνότητας
 • το ελάχιστο πρόστιμο είναι 250€
 • πρόστιμα και για πλημμελή εφαρμογή μέτρων

τα έσοδα κατευθύνονται στο δήμο για δράσεις πυροπροστασίας

Τι θα πρέπει να κάνουν οι Δήμοι 

Οι Δήμοι παρακαλούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 • Να τα καταχωρίζουν σε Ειδικό Μητρώο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στις τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όταν τεθεί σε λειτουργία,
 • Να συγκροτήσουν τις Τριμελείς επιτροπές, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (οι οποίες απαρτίζονται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου) που θα διενεργήσουν κατά την αντιπυρική περίοδο τις αυτοψίες – δειγματοληπτικούς ελέγχους,
 • Να ενημερώσουν τους δημότες για την ισχύ του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών προτείνεται να εντοπίσουν τις περιοχές χωρικής τους αρμοδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για να δοθούν ειδικότερες οδηγίες στους δημότες που διαμένουν σε κτίρια εντός αυτών.
 • Να μεριμνήσουν, στην περίπτωση οικισμών που περικλείονται από δασική ή δασώδη έκταση για την έγκαιρη εκπόνηση Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης και για τη διαμόρφωση των διαβαθμισμένων περιμετρικών ζωνών προστασίας πέριξ των ορίων του οικισμού σε συνδυασμό με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δασική Υπηρεσία) και σε εναρμόνιση με τυχόν ισχύοντα σχέδια Πολιτικής Προστασίας για την ασφαλή εκκένωση του οικισμού σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος.

www.topontiki.gr

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ