Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Aντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010

Aντισυνταγματική κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Ελεγκτικό Συνέδριο η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010 με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του, με το σκεπτικό ότι τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπάγονται στο Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι πρέπει να εφαρμοστεί για το μέλλον (από 9-2-2017), όπως θα έπρεπε να γίνει και με την απόφαση του ΣτΕ. Δεν φαίνεται, όμως, πιθανό κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση αίτησης προς το Γ.Λ.Κ., όπου θα ζητείται η συμμόρφωσή του με υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ., αυτή θα έχει χαρακτήρα όχλησης της Διοίκησης χωρίς να παράγει κάποιο άλλο έννομο αποτέλεσμα.

Η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ., ορίζει περαιτέρω ότι οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής, αρχίζουν από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την 9-2-2017. Εξαιρούνται, βέβαια αυτοί που έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν κάποιο ένδικο μέσο.
Τυχόν άσκηση αγωγής για επιστροφή των παρακρατηθέντων εισφορών θα πρέπει να αναφέρεται σε χρόνο μετά την 9-2-2017 και πριν τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την ημερομηνία αυτή κατά της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3865/2010 και ενδεχομένως και για την επιστροφή  της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.4002/2011 για όσους συν/χους δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας.

 

Ακολουθεί η απόφαση του Ε.Σ σε PDF, οι νόμοι στους οποίους αφορά η απόφαση, αίτηση προς ΓΛΚ.

apostolospapaparisis.blogspot.gr

[pdf-embedder url=”http://www.peaps.gr/wp-content/uploads/2017/03/244_2017.pdf”]

ΑΙΤΗΣΗ

                       ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  (Ε.Α.Σ.)
                                                                                                Π Ρ Ο Σ
                                                                   Ε.Φ.Κ.Α.- Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα 

Τμήμα Γ΄: Διενέργειας Μεταβολών Στρ/κών Συντάξεων

                                                  Κάνιγγος 29 -Τ.Θ. 1116-Τ.Κ.101 10 ΑΘΗΝΑ

Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………………..
Επώνυμο: ……………………………………………………………………………………………………………..
Πατρώνυμο:……………………………………………………………………………………………….
Βαθμός αποστρατείας:…………………………………………………………………….ε.α
Βαθμός  αποδοχών Συνταξιοδότησης:……………………………………………ε.α
Αριθμός Συνταξιοδοτικού Μητρώου EΦΚΑ- ΓΛΚ: ……………………………………………. 
Αριθμός  AMKA:………………………………………………………………………………………
Kάτοικος:…………………..οδός…………………………αριθμός……… ΤΚ: ……………….
ΑΔΤ……,…………………………που εκδόθηκε την………………………από το…………
……..…..……………ΑΦΜ…………………………………ΔΟΥ……………………………..
ΤΗΛ.-Σταθερό:…………………………………………………………………………………..
Κινητό:……………………………………………………………………………………………

  1. Στις 26/5/2015 με την υπ’ αριθ. 244/2017  απόφασή της  η Ολομέλεια του Ε.Σ, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017, έκρινε ως αντίθετη  με το Σύνταγμα, την παρακράτηση από τις συντάξιμες αποδοχές της  Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβλήθηκε με τους  ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων», δηλαδή σε δικαστικούς λειτουργούς, ενστόλους (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες), διπλωμάτες,  πανεπιστημιακούς, ιατρούς ΕΣΥ.
  2. Κατόπιν  των ανωτέρω παρακαλώ όπως  προβείτε στις αναγκαίες  ενέργειες για την άμεση  διακοπή από τη μηναία σύνταξή μου, της παρακράτησης της  Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ.11 Ν.3865/2010, όπως ισχύει) – και της επιπλέον Εισφοράς άρθ.2 παρ.14 εδ.α Ν. 4002/2011 (διαγράφεται αναλόγως)  από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της αναδρομικής επιστροφής όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ από ημερομηνίας εφαρμογής των ανωτέρω νόμων ή από  της συνταξιοδότησής μου (για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων).

       Αθήνα, (……..)____________2017

          

                                                                                               Ο/ Η   Α Ι Τ_________

 
 
 

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ