Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

11-01-2023, Ω/10:55′

Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρήζουν Μακροχρόνιας Φροντίδας και Βοήθειας.

Καθώς γερνάμε θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουμε ενδελεχώς τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από τη νέα κατάσταση που βιώνουμε ή μας επιφυλάσσει η μοίρα μας! 

ΕΙ Σ Α Γ Ω Γ Η

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Η ηλικία και η ανάγκη υποστήριξης δεν μπορούν ποτέ να είναι η αφορμή για επιβολή περιορισμών και αφαίρεσης αναφαίρετων ανθρώπινων δικαιωμάτων και αρχών ελευθερίας του ατόμου που ορίζονται από ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή ανάγκη υποστήριξης έχουν τον δικαίωμα να απολαμβάνουν και να προστατεύονται από αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που στόχο έχουν να υπερασπίζονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων οι οποίοι έχουν ανάγκη φροντίδας και στηρίζει το δικαίωμα τους να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία  και να έχουν παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή (κεφ. Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε, άρθρο 25).

Οποιοσδήποτε περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων, με αφορμή την ηλικία και την ανάγκη υποστήριξης, πρέπει να γνωστοποιείται στα αρμόδια νομικά όργανα και να αντιμετωπίζεται με νομικές διαφανής διαδικασίες και με το μέγιστο ενδιαφέρον από όλους τους αρμόδιους φορείς. Η αδιαφορία και η περιφρόνηση αυτών των δικαιωμάτων θεωρούνται παραβατικές.

Τα μέλη της πολιτείας θα πρέπει να προωθούν και να στηρίζουν αυτά τα δικαιώματα στο σπίτι και στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων ενώ παράλληλα και ο ίδιος ο ηλικιωμένος θα πρέπει να συνδράμει και να βοηθά στην τήρηση και διεκδίκησή τους από όλα τα άτομα ανεξαιρέτως.

Το προχωρημένο της ηλικίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά τα ηλικιωμένα άτομα θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και να αντιμετωπίζονται ίσα με τα υπόλοιπα μέλη μιας κοινωνίας και να προστατεύουν πάντα το απαράβατο δικαίωμα τους να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους.   Η μεγάλη πλειοψηφία ευπαθών και ευπρόσβλητων σε κακοποίηση ηλικιωμένων είναι γυναίκες: 2 στους 3 ηλικιωμένους άνω των 80 ετών στην Ευρώπη είναι γυναίκες.

Περισσότερο από το ένα τρίτο αυτών των γυναικών υποφέρει από την νόσο του Αλτσχάιμερ η από άνοια, γεγονός που τις καθιστά ακόμα περισσότερο ευπρόσβλητες σε κακοποίηση.

Η Υγεία και η μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης , δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν οικονομική επιβάρυνση αλλά σαν επένδυση που ωφελεί όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας και βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, να ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβώνας η οποία ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «θα καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και θα προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, την αλληλεγγύη ανάμεσά στις γενιές και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των ηλικιακών ομάδων» Οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειές τους, οι επαγγελματίες και οι εθελοντές που φροντίζουν ηλικιωμένους θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματά τους όπως αυτά ορίζονται από την Πολιτεία.

Ο Ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων σκοπό έχει να διευκολύνει και να προωθήσει την πρόσβαση όλων των ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Να ενισχύσει και να στηρίξει και άλλα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα. Σκοπός επίσης αυτού του Χάρτη Δικαιωμάτων είναι να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση και αφύπνιση των συνειδήσεων σε περισσότερο κόσμο, να τονίσει τα δικαιώματα των ολοένα αυξανόμενων ατόμων που έχουν ανάγκη από μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια και τέλος να ενισχύσει την καλύτερη εφαρμογή και τήρηση τους από την Πολιτεία. Τα δικαιώματα των ηλικιωμένων στις μέρες μας δεν αρκεί μόνο να είναι σεβαστά αλλά να είναι η προσωπική φιλοδοξία του καθενός από εμάς.

Ο οδηγός που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκρινίζει με πολλαπλά παραδείγματα και εμπειρίες από διάφορους οργανισμούς που πήραν μέρος στην σύνταξή του, τα αναφαίρετα δικαιώματα όλων των ηλικιωμένων ανθρώπων ανεξάρτητα από χώρα και κοινωνική θέση.

ΑΡΘΡΟ 1.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ, ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, δικαιούμαστε:

1.1. Σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας, τη σωματική και πνευματική ευεξία μας, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή μας, την οικονομική μας κατάσταση, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό μας προσανατολισμό ή την ταυτότητά μας.

1.2. Σεβασμό και προστασία της σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής, οικονομικής και υλικής ευεξίας μας.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

1.2.1.  Σεβασμό και προστασία της σωματικής ακεραιότητάς μας και προστασία από κάθε μορφής σωματική κακοποίηση, κακομεταχείριση και παραμέληση, από τον υποσιτισμό και την αφυδάτωση, την εξάντληση, το υπερβολικό κρύο ή ζέστη και από κάθε αποτρέψιμο πρόβλημα υγείας.

1.2.2. Σεβασμό και προστασία από κάθε μορφής σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ

1.2.3. Σεβασμό και προστασία της ψυχολογικής και συναισθηματικής ευεξίας, καθώς και προστασία από κάθε μορφής ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση και κακομεταχείριση.

1.2.4. Την απαίτηση ότι οι άλλοι δεν θα μας προκαλέσουν εσκεμμένα αναστάτωση, ταλαιπωρία, αρνητικά συναισθήματα ή κατάθλιψη.

1.2.5. Προστασία από κάθε απόπειρα να μας απομακρύνουν από άτομα με τα οποία επιθυμούμε να είμαστε μαζί, ανεξάρτητα από τον βαθμό φροντίδας και βοήθειας που χρειαζόμαστε, τον σεξουαλικό προσανατολισμό μας ή την ταυτότητά μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.2.6. Προστασία από κάθε μορφής οικονομική ή υλική κακοποίηση.

1.2.7. Απαίτηση ότι τα άτομα που μεριμνούν για τα οικονομικά και υλικά αγαθά μας, όταν εμείς δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε, θα έχουν κατά νου το δικό μας συμφέρον.

1.2.8. Δικαίωμα να διατηρούμε μαζί μας τα προσωπικά μας υπάρχοντα μέχρι τον θάνατό μας ή μέχρις ότου εμείς αποφασίσουμε να τα αποχωριστούμε (καθώς και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά ανά πάσα στιγμή). Δικαιούμαστε προστασία ενάντια σε κάθε εξαναγκασμό για αλλαγή της διαθήκης μας ή εκχώρηση οικονομικών ή υλικών αγαθών που μας ανήκουν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

1.2.9.Προστασία από κάθε ιατρική και φαρμακευτική κακοποίηση, κακομεταχείριση ή παραμέληση, καθώς και από ακατάλληλη ή υπερβολική ιατρική περίθαλψη ή χρήση φαρμάκων.

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ

1.2.10. Προστασία από παραμέληση, έλλειψη υποστήριξης, φροντίδας ή θεραπείας.

1.3.  Προστασία από απειλές οποιασδήποτε φύσης. Δικαιούμαστε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς στον χώρο μας και με τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν.

1.4. Πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση και βοήθεια.

ΑΡΘΡΟ 2.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1. Έχουμε το δικαίωμα να ζούμε αυτοπροσδιοριζόμενη/ος και ανεξάρτητη /ος, στον βαθμό που μας το επιτρέπει η σωματική και πνευματική μας κατάσταση, καθώς και να λαμβάνουμε συμβουλές και υποστήριξη προς επίτευξη αυτού.

2.2. Έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε ότι οι απόψεις μας, οι επιθυμίες μας και οι επιλογές μας θα γίνονται σεβαστές από τους γύρω μας. Έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που μας αφορούν. Έχουμε το δικαίωμα να επιλέγουμε το μέρος που ζούμε, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, είτε πρόκειται για το σπίτι μας είτε για χώρους επίσημης φροντίδας.

2.3. Έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε τον έλεγχο της περιουσίας μας και των εισοδημάτων μας, να διαχειριζόμαστε εμείς τις οικονομικές και νομικές υποθέσεις μας και συναλλαγές μας με το κράτος. ∆ικαιούμαστε υποστήριξη προς επίτευξη αυτού.

2.4. Έχουμε το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς το άτομο που επιθυμούμε να μας εκπροσωπεί και να παίρνει αποφάσεις εξ ονόματος μας.

2.5. Έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε δεύτερη γνώμη για την κατάσταση της υγείας μας πριν ακολουθήσουμε κάποια θεραπευτική αγωγή.

2.6 Έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε επαρκή χρόνο, ώστε να εκτιμήσουμε προσεκτικά τις λύσεις που μας προτείνονται, να αξιολογήσουμε τα σχετικά έγγραφα και να πάρουμε αποφάσεις, αφού λάβουμε ανεξάρτητες συμβουλές και υποστήριξη.

2.7 Έχουμε το δικαίωμα να αφήνουμε οδηγίες και αποφάσεις εκ των προτέρων όσον αφορά τη φροντίδα μας, οι οποίες θα εκτελεστούν από άτομο της επιλογής μας, στην περίπτωση που εμείς αδυνατούμε να λάβουμε αποφάσεις μόνος/η μας ή να εκφραστούμε μόνος/η μας στο μέλλον. Οι επιθυμίες μας θα πρέπει να γίνονται σεβαστές ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν τις επικοινωνούμε μη λεκτικά ή μέσω άλλου ατόμου της επιλογής μας.

2.8 ∆εν επιτρέπεται να υποβαλλόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή φυσικού ή πνευματικού περιορισμού εκτός και αν αυτό αποτελεί αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου για την ακεραιότητά μας. Σε μία τέτοια περίπτωση οποιοσδήποτε τρόπος αντιμετώπισης θα πρέπει να μας διασφαλίζει διαφανή και αξιόπιστη διαδικασία η οποία μπορεί να αντιστραφεί σε περίπτωση παρενόχλησης ή ζημίας. Οι ορισμοί για το επίπεδο της πνευματικής μας ικανότητας να παίρνουμε αποφάσεις δεν είναι απόλυτες ούτε οριστικές και πρέπει να επανεκτιμούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΑΡΘΡΟ 3.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΩΝ ΜΑΣ.

3.1.  ∆ικαιούμαστε σεβασμό της ανάγκης μας για ιδιωτικότητα. Πρέπει να απολαμβανόμαστε τη δυνατότητα να έχουμε χρόνο και χώρο για εμάς ή με άτομα της επιλογής μας, όταν το επιθυμούμε.

3.2.  Η προσωπική μας ζωή πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό ανεξάρτητα από το πού κατοικούμε. Πρέπει να είναι στόχος όλων όσων ασχολούνται με την υποστήριξη μας, τη φροντίδα και την ιατρική περίθαλψή μας να αποφεύγεται κάθε περιορισμός της ιδιωτικότητάς μας ή της προσωπικής ζωής μας και των οικείων σχέσεών μας, ανεξάρτητα από τον βαθμό φροντίδας και βοήθειας που χρειαζόμαστε.

3.3. Ο σεβασμός της ιδιωτικότητάς μας τεκμαίρεται επίσης από τον βαθμό που λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις μας περί σεμνότητας. Δικαιούμαστε να απαιτούμε από τα άτομα που μας φροντίζουν να μας συμπεριφέρονται με ευαισθησία και διακριτικότητα. ∆ικαίωμα σε ιδιωτικές πληροφορίες και επικοινωνία.

3.4. ∆ικαιούμαστε το απαραβίαστο της αλληλογραφίας μας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει, να ανοίγει ή να διαβάζει τα γράμματά μας ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τηλεφωνήματα κατ’ ιδίαν.

3.5. ∆ικαιούμαστε σεβασμό της ιδιωτικότητας και στον τρόπο χειρισμού των προσωπικών μας στοιχείων και προσωπικών μας εγγράφων. Τα προσωπικά μας στοιχεία προστατεύονται από τον νόμο.

3.6. ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε ότι οι συζητήσεις για την κατάστασή μας, τη φροντίδα και την ιατρική αγωγή μας, είτε διεξάγονται ενώπιόν μας είτε όχι, θα γίνονται με ευαισθησία, διακριτικότητα και σεβασμό της ιδιωτικότητα μας.

ΑΡΘΡΟ 4.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ.

4.1. ∆ικαιούμαστε να λαμβάνουμε έγκαιρη, υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες και επιθυμίες μας, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση.

4.2. ∆ικαιούμαστε να μας περιθάλπτουν άτομα που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να αντιστοιχούν στις ανάγκες μας όσον αφορά την υποστήριξη, τη φροντίδα και την ιατρική περίθαλψή μας. Είτε μας φροντίζουν επαγγελματίες είτε συγγενείς είτε άλλα έμπιστα άτομα, πρέπει να έχουν λάβει – και να συνεχίζουν να λαμβάνουν – εξειδικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση που θα τους επιτρέπει να φέρνουν σε πέρας το έργο τους.

4.3. ∆ικαιούμαστε να λαμβάνουμε τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και βοήθειας που χρειαζόμαστε χωρίς καμιά απολύτως διάκριση.

4.4. ∆ικαιούμαστε να λαμβάνουμε υποστήριξη για τις καθημερινές ανάγκες μας τη στιγμή που χρειαζόμαστε βοήθεια.

4.5.  Αν και όταν μπούμε σε ίδρυμα φροντίδας, οι συνθήκες και το κόστος της διαμονής μας πρέπει να εξηγούνται ρητώς σε αναλυτικό συμβόλαιο. Οι πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας πρέπει να είναι σαφείς και εύληπτες. ∆ικαιούμαστε να λάμβάνουμε συμβουλές πριν και κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μας.

4.6. ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε ότι όλα τα άτομα, οι φορείς και οι ομάδες επαγγελματιών που ασχολούνται με τη φροντίδα, την υποστήριξη και την ιατρική περίθαλψή μας θα επικοινωνούν, θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα συντονίζουν προσεχτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχοντας κατά νου το δικό μας συμφέρον.

4.7. ∆ικαιούμαστε να επωφελούμαστε από μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσης ή μέτρα βελτίωσης της κατάστασής μας, καθώς και από μέτρα που προωθούν την ανεξαρτησία μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

4.8. ∆ικαιούμαστε να μετακινούμαστε ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο μας. Απαγορεύεται να υφιστάμεθα σωματικό ή πνευματικό περιορισμό οποιασδήποτε μορφής, εκτός αν είναι αντικειμενικά για το δικό μας συμφέρον. Τυχόν αποφάσεις για τον περιορισμό μας θα πρέπει να επαναξιολογούνται τακτικά. ∆ικαιούμαστε να λαμβάνουμε υποστήριξη και ενθάρρυνση της κινητικότητάς μας, στον βαθμό που δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που να την παρεμποδίζουν.

4.9 ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε να λαμβάνονται υπόψη πτυχές του παρελθόντος.

ΑΡΘΡΟ 5.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΑΣ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ.

5.1.  ∆ικαιούμαστε να ενημερωνόμαστε για την κατάσταση της υγείας μας και τις διαθέσιμες επιλογές περίθαλψης και φροντίδας. ∆ικαιούμαστε να ενημερωνόμαστε για τις σωματικές ή πνευματικές επιπτώσεις ή τις παρενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν από ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα ή παρεμβάσεις στον οργανισμό μας και την καθημερινότητα μας. Τα άτομα που μας περιθάλπουν είναι υποχρεωμένα να μας ενημερώνουν για τις πιθανότητες επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε ιατρικής παρέμβασης, όπως επίσης και για κάθε διαθέσιμη εναλλακτική λύση.

5.2.  Εξακολουθούμε να δικαιούμαστε πρόσβαση στον προσωπικό μας ιατρικό φάκελο. ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε να δούμε όλα τα έγγραφα που αφορούν την υγεία μας και τις εξετάσεις μας. Οι νόμιμοι εκπρόσωποί μας έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω έγγραφα, αν τους εξουσιοδοτήσουμε, αρκεί να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν έννομο συμφέρον.

5.3.  Το δικαίωμα μας να αρνούμαστε να ενημερωθούμε πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστό.

5.4.  ∆ικαιούμαστε να μας απευθύνονται με τρόπο ξεκάθαρο, διακριτικό και κατανοητό σχετικά με τις ιατρικές διαγνώσεις, τη φροντίδα και την περίθαλψή μας, καθώς αυτό εντάσσεται στο δικαίωμά μας για ενημέρωση και συγκατάθεση πριν από τη λήψη αποφάσεων.

5.5. Πριν από κάθε απόφαση που αφορά τη φροντίδα και την ιατρική περίθαλψή μας δικαιούμαστε να ενημερωνόμαστε πριν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας, όπως επίσης και για κάθε επίπτωση από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και κλινικές δοκιμές.

5.6.  Έχουμε τη δυνατότητα και το δικαίωμα πρόσβασης σε νομικές συμβουλές, νομική υπεράσπιση και εκπροσώπηση, ενώ πρέπει να μας παρέχεται νομική βοήθεια, όταν εμείς δεν έχουμε τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους.

5.7 Είτε εμείς είτε άτομο της επιλογής μας δικαιούμαστε να λαμβάνουμε έγκαιρη, σαφή και περιεκτική ενημέρωση για όλες τις υπηρεσίες (καθώς και τις δυνατότητες προσαρμογής της διαμονής μας) που είναι διαθέσιμες, καθώς και για το ανάλογο κόστος τους.

5.8 Πριν συνάψουμε ή τροποποιήσουμε οποιαδήποτε συμφωνία ή συμβόλαιο με κάποια υπηρεσία ή φορέα δικαιούμαστε πλήρη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συμφωνίας και τη δυνατότητα να προβούμε σε τροποποιήσεις της σε μελλοντική ημερομηνία όσο αφορά τους όρους, τις υπηρεσίες και τις δαπάνες. Η ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας πρέπει να είναι σαφή και εύληπτη.

ΑΡΘΡΟ 6.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΜΕ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΤΗ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

6.1.  Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και δυνατότητες να συμμετέχουμε ελεύθερα και χωρίς εξαναγκασμό στην κοινωνική ζωή ανάλογα με τα ενδιαφέροντα μας και τις ικανότητές μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση και τη συμμετοχή στις δουλειές του σπιτιού, σε κοινές δραστηριότητες, γιορτές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και το να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έμμισθη ή εθελοντική εργασία και να συμμετέχουμε στη δια βίου μάθηση.

6.2. ∆ικαιούμαστε κάθε υποστήριξη που απαιτείται ώστε να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε και δικαιούμαστε να λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές ανάγκες και προσδοκίες μας, ανεξάρτητα με ποιον τρόπο τις επικοινωνούμε.

6.3. ∆ικαιούμαστε να μετακινούμαστε ελεύθερα, ώστε να καλλιεργούμε τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες μας. Αν η κινητικότητά μας είναι εμποδισμένη, δικαιούμαστε βοήθεια.

6.4. ∆ικαιούμαστε ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και κατάλληλη βοήθεια για να τις χρησιμοποιούμε.

6.5. ∆ικαιούμαστε να συνεχίζουμε να ασκούμε όλα τα πολιτικά δικαιώματα μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμμετέχουμε σε πολιτικές εκλογές και, αν είναι απαραίτητο, να λαμβάνουμε την απαιτούμενη βοήθεια για το πετύχουμε. Το δικαίωμά μας στην ελευθερία αποφάσεων πρέπει να γίνεται σεβαστό, όπως επίσης πρέπει να γίνεται σεβαστή από το άτομο που μας βοηθά η μυστικότητα της ψήφου μας.

ΑΡΘΡΟ 7.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ/ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ: ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ∆ΟΞΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ, ΤΙΣ ∆ΟΞΑΣΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ.

7.1.  ∆ικαιούμαστε σεβασμό των αξιών και των απόψεών μας, της φιλοσοφίας μας και της θρησκευτικής ελευθερίας μας, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα που μας φροντίζουν συμμερίζονται τις εν λόγω αξίες και απόψεις.

7.2. ∆ικαιούμαστε να συμμετέχουμε σε θρησκευτικές τελετές και να λαμβάνουμε πνευματική ή θρησκευτική συμπαράσταση και καθοδήγηση όταν το επιθυμούμε, καθώς και να την αρνούμαστε όταν δεν την επιθυμούμε αυτό το δικαίωμα συμπεριλαμβάνει την ελευθερία μας να αλλάξουμε θρησκεία ή πιστεύω, καθώς και την ελευθερία μας να λατρεύουμε, είτε κατ’ ιδίαν είτε δημοσίως, με άλλους ή κατά μόνας, τη θρησκεία μας ή τις δοξασίες μας σε θέματα διδαχής, άσκησης λατρευτικών καθηκόντων και τήρησης των θρησκευτικών κανόνων.

7.3. Η πολιτιστική κληρονομιά, οι θρησκευτικές δοξασίες και οι λατρευτικές πρακτικές αξίζουν σεβασμό, στο πνεύμα της αμοιβαίας ανεκτικότητας.

7.4. ∆ικαιούμαστε να συναναστρεφόμαστε και να συναθροιζόμαστε, όπως επίσης δικαιούμαστε να αρνούμαστε σχετικά.

7.5 ∆ικαιούμαστε να αναπτύσσουμε πλήρως την προσωπικότητά μας ως πολιτικού και κοινωνικού ατόμου, καθώς και να διευρύνουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες μας.

7.6 ∆ικαιούμαστε να αρνούμαστε ανεπιθύμητες πιέσεις ιδεολογικού, πολιτικού, θρησκευτικού ή προκατειλημμένου χαρακτήρα και δικαιούμαστε να ζητάμε προστασία από τέτοιου είδους πιέσεις.

ΑΡΘΡΟ 8.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ.

8.1.β ∆ικαιούμαστε βοήθεια, υποστήριξη και αρωγή όταν φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας. ∆ικαιούμαστε μέτρα για την ανακούφιση του πόνου και άλλων βασανιστικών συμπτωμάτων αν το επιθυμούμε.

8.2. ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε να γίνουν όλα όσα είναι εφικτά, ώστε η πορεία μας προς τον θάνατο να είναι αξιοπρεπής και υποφερτή. Τα άτομα που μας περιθάλπουν και μας συνοδεύουν στο τελευταίο στάδιο της ζωής μας πρέπει να σέβονται τις επιθυμίες μας και να τις λαμβάνουν υπόψη στον μέγιστο δυνατόν βαθμό.

8.3. ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να συμπεριλάβει και άλλα έμπιστα άτομα / οικείους μας στη φροντίδα μας κατά το τελευταίο στάδιο της ζωής μας, καθώς και να τους παρέχει επαγγελματική στήριξη. Η επιθυμία μας να μη συμπεριληφθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστή.

8.4.  Για όσο διάστημα είμαστε διανοητικά ικανή/ος έχουμε το δικαίωμα να καθορίζουμε αν και σε ποιον βαθμό πρέπει να ξεκινά ή να συνεχίζει η ιατρική περίθαλψη, εν όψει του πιθανού επικείμενου θανάτου μας, καθώς και αν πρέπει να ξεκινήσουν ή να παραληφθούν μέτρα παράτασης της ζωής.

8.5. Κανείς δεν επιτρέπεται να πάρει μέτρα που θα μας οδηγήσουν συστηματικά στον θάνατο, εκτός αν αυτό είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία (*) της χώρας διαμονής μας και έχουμε δώσει ρητά σχετικές οδηγίες.

8.6. Στην περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να εκφραστούμε, δικαιούμαστε να γίνουν σεβαστές οι οδηγίες που έχουμε αφήσει εκ των προτέρων όσον αφορά αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα μας κατά το τελευταίο στάδιο της ζωής μας.

8.7. ∆ικαιούμαστε τον σεβασμό των επιθυμιών που εκφράσαμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας σχετικά με το πώς θέλουμε να μας μεταχειριστούν μετά τον θάνατό μας, το τι θα γίνει η σωρός μας, όπως επίσης να γίνουν σεβαστά τα θρησκευτικά πιστεύω μας.

__________________________________________ _______

*Στα περισσότερα κράτη η ευθανασία δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση ορισμένα.

ΑΡΘΡΟ 9.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ.

9.1. ∆ικαιούμαστε υποστήριξη όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπου υφιστάμεθα κακοποίηση ή κακομεταχείριση, είτε λαμβάνουμε  φροντίδα στο σπίτι μας είτε σε ίδρυμα.

9.2. ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε οι επαγγελματίες που μας φροντίζουν να είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν σημάδια κακοποίησης και κακομεταχείρισης και να ενεργούν κατάλληλα για να μας προστατεύουν από άλλα μελλοντικά περιστατικά κακομεταχείρισης.

9.3.  ∆ικαιούμαστε να ενημερωνόμαστε για τους διαθέσιμους διαύλους για να καταγγείλουμε ενδεχόμενη κακοποίηση. ∆ικαιούμαστε να καταγγείλουμε κακοποίηση ή κακομεταχείριση χωρίς να φοβόμαστε τυχόν αρνητικές συνέπειες όπως επίσης δικαιούμαστε να απαιτούμε ότι οι αρχές θα μας πάρουν στα σοβαρά, όταν προβαίνουμε σε καταγγελία.

9.4 . ∆ικαιούμαστε να απαιτούμε να παίρνουν στα σοβαρά την (αναφερόμενη) κατάσταση κακοποίησης ή κακομεταχείρισης όταν προβαίνουμε σε καταγγελία, μέχρις ότου διερευνηθεί το θέμα πλήρως.

9.5. ∆ικαιούμαστε περίθαλψη για κάθε σωματικό ή ψυχολογικό τραύμα που ενδεχομένως πάθαμε εξαιτίας κακοποίησης ή κακομεταχείρισης, μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του.

Πρέπει επίσης να μας δίνεται χρόνος για να ανακάμψουμε με τον δικό μας ρυθμό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΓΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ :

10.1 να σεβόμαστε τα δικαιώματα και τις ανάγκες όλων των άλλων ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στο περιβάλλον μας και να σεβόμαστε τα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες μας θα πρέπει μόνο να περιορίζονται από την ανάγκη να σεβόμαστε παρόμοια δικαιώματα άλλων μελών της κοινωνίας.

10.2 να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ατόμων που μας παρέχουν φροντίδα και να συμπεριφερόμαστε στο προσωπικό που μας φροντίζει με ευγένεια για να έχει την δυνατότητα να εργάζεται σε περιβάλλον απαλλαγμένο από παρενοχλήσεις και κακοποίηση.

10.3. να σχεδιάζουμε το μέλλον μας και να έχουμε την ευθύνη των επιπτώσεων των πράξεών μας σε ότι αφορά αυτούς που μας φροντίζουν και τους συγγενείς μας, σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία. Αυτό συμπεριλαμβάνει:

10.3.1 να ορίζουμε κάποιο κατάλληλο τρίτο πρόσωπο το οποίο θα έχει το δικαίωμα να αποφασίζει και να συνηγορεί εκ μέρους μας.

10.3.2 να αφήνουμε σαφείς οδηγίες με λεπτομέρειες για τις επιλογές μας όσον αφορά θέματα της υγείας μας και την ευημερία μας συμπεριλαμβανομένης και της φροντίδας που έχουμε ανάγκη καθώς επίσης και τυχόν θεραπεία σε όλη την διάρκεια της ζωής μας καθώς επίσης και απαραίτητες διευθετήσεις για την ιδιοκτησία μας και γενικά για τις οικονομικές μας υποθέσεις. Αν δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε μόνοι μας τα παραπάνω ορίζουμε κάποιον συγγενή ή άλλον αντιπρόσωπο ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις εκ μέρους μας, σεβόμενος πάντα τις επιθυμίες μας όπου αυτό είναι δυνατό.

10.4 ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές και όσους μας περιβάλλουν για τυχόν περίπτωση κακοποίησής μας, κακής συμπεριφοράς προς εμάς ή παραμέλησής μας.

Ο Ευρωπαϊκός αυτός Χάρτης συντάχθηκε από τους παρακάτω αρμόδιους Ευρωπαϊκούς φορείς:

AGE Pla orm Europe, συντονιστής προγράμματος.

• EDE –Ευρωπαϊκή Ενωση ∆ιευθυντών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Εθνικοί αρμόδιοι:

• ΑΝΒΟ ( Ολλανδία)

• BIVA (Γερμανία)

• Commune de St Josse (Βέλγιο)

• Εθνικό Ίδρυμα Γεροντολογίας (Γαλλία)

• FIPAC (Ιταλία)

• 50+ (Ελλάδα)

• Mestna Zveza Upokojencev (Σλοβενία)

• NIACE (Ην. Βασίλειο)

• Σουηδική ́Ενωση Συνταξιούχων (Σουηδία)

• ZIVOT 90 (Τσεχία)

με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος DAPHNE III για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας ενάντια σε παιδιά, νεαρά άτομα, γυναίκες και ηλικιωμένους και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο.

Κέντρο Μελέτης Προβλημάτων & Αλληλεγγύης της Τρίτης Ηλικίας.

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ.

Δικαιούμαστε, δικαιούμαστε δικαιούμαστε…. Ποιος, όμως, ευρωπαϊκός ή κρατικός φορέας υλοποιεί αυτά τα δικαιώματα; Ποιος είναι αυτός που θα λάβει μέτρα υλοποιήσιμα για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας και όχι ευχολόγια; Ο παραπάνω “Χάρτης των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας” μας θυμίζει τις δεκάδες διατάξεις του Συντάγματός μας που ενώ αναφέρονται ρητά, στην πράξη δεν εφαρμόζονται.
Για παράδειγμα:
– το άρθρο 22 για την προστασία της εργασίας που “προστατεύεται από το κράτος που μεριμνά για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού…”
– το άρθρο 23 για τη συνδικαλιστική ελευθερία την οποία προστατεύει (!!!) το Κράτος και με το οποίο μας αφαιρείται (Σώματα Ασφαλείας – Δικαστικοί) το δικαίωμα της απεργίας με οποιαδήποτε μορφή.
– το άρθρο 4 της ισότητας όπου όλοι “οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου…”
το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία ,όπου ο “καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην  κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας…Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη…”
– το άρθρο 25 με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπου “τα δικαιώματα του ανθρώπου…τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους … όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους… και άλλα πολλά,  τα οποία είναι αδύνατο να αναφερθούν εδώ.
Τα προαναφερόμενα, στον “Χάρτη”, δικαιώματα, αποτελούν γενικές αρχές και όχι υλοποιήσιμες, στην πράξη, αποφάσεις. Το αντίθετο μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ότι αφορά κυρίως την Ελλάδα και τους πολίτες της, μας συμπεριφέρεται σαν ιθαγενείς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τα καταστροφικά μνημόνια που ακόμα πληρώνουμε. Το κοινωνικό μοντέλο που εμφανίζει το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με την ελαστικοποίηση της εργασίας, με τον “ενεργό” και “ανενεργό” χρόνο εργασίας, με το “μοίρασμα” της ανεργίας, με την ενοικίαση εργαζομένων, με την εκθεμελίωση και ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας. Το γνωρίζουμε κι εμείς οι συνταξιούχοι που προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τις περικοπές των συντάξεών μας, με το σύστημα υγείας και πρόνοιας που γίνεται καθημερινό άγχος, με την ακρίβεια που μας επιβλήθηκε για να βγουν από την οικονομική κρίση αλώβητοι οι μεγαλο-επιχειρηματίες και να αυγατίσουν τα κέρδη τους, δημιουργώντας νέες κερδοφορίες από την “πράσινη ” ανάπτυξη και το χρηματιστήριο των τιμών της ενέργειας που μας έγινε βραχνάς και θηλιά στο λαιμό μας.
Καλό λοιπόν το παραμύθι περί δικαιωμάτων, αλλά, δυστυχώς, το κατασπάραξε ο δράκος των κερδοσκόπων και της πολιτικής αναλγησίας!

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ