Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ

17-10-2023, Ω/22:50΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ) έχει καταδικάσει το νόμο 4387/2016, γνωστό ως νόμο  Κατρούγκαλου, και έχει ζητήσει επανειλημμένα την κατάργησή του ενώνοντας τη φωνή της με τις χιλιάδες συνταξιούχων συναδέλφων μας.

Κατά γενική ομολογία, πρόκειται για έναν “νόμο-λαιμητόμο” που σφαγίασε τις συντάξεις των συνταξιούχων, μείωσε τα εφάπαξ και το ύψος της βασικής σύνταξης, και γενικά   εμπεριέχει δεκάδες βαθύτατα αντεργατικές διατάξεις, που ισχύουν ακόμη και σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι θα τον καταργούσε. Mεταξύ αυτών είναι και η περιβόητη προσωπική διαφορά που καθηλώνει τις συντάξεις, για πολλά χρόνια, στα ίδια επίπεδα παρά τις όποιες αυξήσεις δίνονται.

Η κυριότερη δε αρνητική συνταξιοδοτική ρύθμιση του παραπάνω νόμου είναι  ότι ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου!!!

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων που αποχώρησαν από την Υπηρεσία εντός του έτους 2016, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού.

Μία άλλη  “καινοτομία” είναι και ο διαχωρισμός των συνταξιούχων σε παλιούς και νέους, με σημείο αναφοράς την 1η  Ιουλίου του 2016, δημιουργώντας, με αυτόν τον τρόπο, πολλές οικονομικές  ανισότητες .

Τι γίνεται , όμως στην περίπτωση αποστράτων συναδέλφων που, ενώ ήδη παίρνουν κανονικά τη σύνταξή τους ως παλιοί συνταξιούχοι, δικαιώνονται και προάγονται αναδρομικά από οφειλόμενες επανακρίσεις και μετά από μια ολόκληρη πενταετία, υποχρεώνονται να γίνουν νέοι συνταξιούχοι  έστω και για ένα διάστημα μόλις τριών μηνών;

Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Γίνεται επανυπολογισμός της σύνταξης (νέα τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη) και εκτός από τη νέα μειωμένη κύρια σύνταξη, υποχρεώνονται οι συνάδελφοι να επιστρέψουν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τα ποσά της διαφοράς  παλιάς και νέας κύριας σύνταξης, από το χρόνο της δικαίωσής τους, από την επανάκριση.

Μέλη της  ΠΕΑΠΣ μας κατήγγειλαν πως υπέστησαν αυτή την εκδικητική συμπεριφορά, νόμιμη βέβαια, με βάση τις διατάξεις του νόμου, άδικη όμως γιατί αντί για αποκατάσταση της αδικίας τελικά οδηγεί τους προσφεύγοντες σε τρομακτική μείωση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, συνάδελφος – μέλος της Ένωσής μας έκανε προσφυγή και σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 2/2016 από 09-12-2016, Πρακτικό συνεδρίασης, το Δευτεροβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος, την έκανε ομόφωνα αποδεκτή και τον επιλέγει, από 16-03-2015, στο βαθμό του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού. Σε ό,τι αφορά τις περαιτέρω κρίσεις του, παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την από 16 Ιανουαρίου 2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Γ΄- 49), όμως, αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα ως Αντιστράτηγος ΠΣ  ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του για το έτος 2016 και εγγράφεται στο στέλεχος των Αξιωματικών της εφεδρείας από 24-06-2016.  Την Απόφαση αυτή ουδέποτε πρόσβαλε.

Μετά από πέντε χρόνια και συγκεκριμένα με την από 16-02-2022 Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Γ΄ – 336), ανακαλείται το από 23-12-2016 π.δ. το οποίο τον αποστράτευε ως Αντιστράτηγο ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του, τον προάγει από 16-03-2015 στο βαθμό του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού και τον αποστρατεύει, από 17-10-2016, με την υπ΄ αριθ. 21-04-2021 Απόφαση του ΚΥΣΕΑ. Εγγράφεται δε στην εφεδρεία από 18-10-2016.

Και εδώ αρχίζουν τα παρεπόμενα:

Βγαίνει από τον ΕΦΚΑ η υπ΄ αριθ…../2023 τροποποιητική πράξη όπου:

Α. Η αρνητική προσωπική διαφορά των -185,14€, που είχε πριν τη “δικαίωσή του” βάσει της οποίας ο συγκεκριμένος συνάδελφος θα  έπαιρνε ολόκληρη την αύξηση που θα δοθεί φέτος, μετατρέπεται σε θετική προσωπική διαφορά  +65,70€ με αποτέλεσμα την περικοπή της όποιας αύξησης, μέχρι να  μηδενιστεί η διαφορά.

Β. Το καθαρό πληρωτέο ποσό της σύνταξης με τον προηγούμενο υπολογισμό ήταν 1599,81€ και με τον νεότερο, κατεδαφίζεται στα 1315,14€! Ήτοι έχει μείωση στη σύνταξή του, 284,07€ τον μήνα!!!

Γ. Από 17/10/2016 μέχρι και σήμερα  οφείλει στο ΕΦΚΑ αναδρομικά, ως  ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 23.861,88€, με την επιφύλαξη να έχει παραγραφεί κάποιο μικρό μέρος του ποσού αυτού, λόγω παραγραφής για τα δύο από τα επτά χρόνια αποπληρωμής.

Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, συμμερίζεται το πρόβλημα των συναδέλφων καθώς και αντίστοιχων αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ. Πιστεύει ακράδαντα ότι η συγκεκριμένη πράξη, αν και δεν προσκρούει σε κάποια διάταξη του νόμου, επί της ουσίας, δεν δικαιώνει τους συναδέλφους αλλά αντίθετα τους εκδικείται ανατρέποντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και τους αποτρέπει από το εναντιώνονται σε  παράνομες αποφάσεις συλλογικών οργάνων, για θέματα προαγωγών (στην προκειμένη περίπτωση του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος).

Η Π.Ε.Α.Π.Σ στο πλαίσιο των διεκδικήσεών της για την κατάργηση του Ν. 4387/2016, ζητά και την αποκατάσταση της αδικίας των παραπάνω συναδέλφων μας που, μετά από πολλά έτη, αλλάζει το  συνταξιοδοτικό τους καθεστώς με εμφανή οικονομική ζημιά για τους ίδιους που, καλοπίστως, δεν ευθύνονται γι΄ αυτό ούτε έπραξαν δόλια.

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ.

 Ο Γενικός Γραμματέας                        Ο Πρόεδρος

       Λάμπρος Γεωργακλής                   Κωνσταντίνος Γιαννάκος

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ