Ιστορίες Πυροσβεστικής Καθημερινότητας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Απόστρατοι ή σε υπηρεσία διατελούντες,

με χαρά περιμένουμε να μας στείλετε κάποιες από τις πυροσβεστικές σας αναμνήσεις που αφορούν την υπηρεσιακή σας καθημερινότητα, την ιδιαίτερη αντιμετώπιση κάποιου συμβάντος και γενικά οτιδήποτε θεωρείτε άξιο λόγου!

Δεν θέλουμε να γράψετε ένα λογοτεχνικό κείμενο αλλά πιστεύουμε πως μία απλή εξιστόρηση κάποιου αξιοσημείωτου γεγονότος θα αναμοχλεύσει τη μνήμη των παλαιοτέρων και θα εγείρει τη φαντασία των νεώτερων συναδέλφων.

Πρόθεση του Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ. είναι κατ’αρχήν, η δημοσιοποίηση αυτών των μικροϊστοριών μέσω της εφημερίδας μας, της ιστοσελίδας και του περιοδικού “Πυροσβεστική Επιθεώρηση”, επώνυμα ή ανώνυμα, κατά τη βούληση του συντάκτη τους.

Σε βάθος χρόνου όμως, στοχεύουμε στην αξιοποίησή τους με την έκδοση σχετικού βιβλίου το οποίο θα εμπλουτίσει τις βιβλιοθήκες ΟΛΩΝ των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της

Επικράτειας, για να θυμούνται οι παληοί και να μαθαίνουν οι νέοι!

Εμπρός λοιπόν, μη διστάζετε να ξεδιπλώσετε το κουβάρι των αναμνήσεών σας και να μας στείλετε το κείμενό σας στο email infopeaps@gmail.com.