Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ; ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΠΑΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ TOY ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ;

     Δεν έχουν τέλος οι παλινωδίες των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου. Το δίκαιο αίτημα συναδέλφων αποστράτων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετεγκατάστασης χρονίζει αδικαιολόγητα χωρίς την ευθύνη των δικαιούχων συναδέλφων παρά τη διευθέτησή του, στο άρθρο 51 παρ.3 του νόμου 4249/24-3-2014 (Α΄73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» με τίτλο «Ζητήματα μετακινήσεων προσωπικού και εκκαθάρισης δαπανών», όπου: «3. Οι κάθε είδους δαπάνες μετακινήσεων, μεταθέσεων, εκπαιδεύσεων και αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας και εργασίας νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες λόγω επιτακτικών αναγκών δημόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2012 χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 (Α΄194), δύναται να εκκαθαριστούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2014 των δύο Σωμάτων, αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».

      Συγκεκριμένα, ενώ υφίσταται σαφής διάταξη νόμου που υπερισχύει λόγω του χρόνου θέσπισης και του προβλήματος που έρχεται να θεραπεύσει σε συναδέλφους απόστρατους του Π.Σ και της ΕΛ.ΑΣ, οι αρχές δημοσιονομικού ελέγχου φαίνεται να μην αποδέχονται τη ρύθμιση και να θεωρούν ότι λόγω παρόδου διετίας (παρ. 5 του άρθρου 90 του Ν. 2362/27-11-1995 (Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις) έχει παραγραφεί η απαίτηση καταβολής των οδοιπορικών εξόδων μετεγκατάστασης αποστράτων συναδέλφων του έτους 2011. Στην παρ. 5 του άρθρου 90 αναφέρεται ότι: «…Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος, παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως»…

    Αναμένουμε το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προς το οποίο η Επίτροπος της Υ.Δ.Ε απέστειλε σχετικό ερώτημα, να επιληφθεί άμεσα και να ορίσει επιτέλους την εκκαθάριση των απαιτήσεων των συναδέλφων. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιούμε ότι για λόγους απίστευτου εμπαιγμού η Κυβέρνηση  θα βρει μπροστά της σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας και όλους τους απόστρατους που μέρα με τη μέρα διαπιστώνουν ότι η κυβέρνηση και τα εντεταλμένα όργανά της εξαθλιώνουν και απαξιώνουν ανθρώπους που με θυσίες και αυταπάρνηση διαχρονικά απάρτισαν υπηρεσιακές δομές προστασίας και καταξίωσης της κρατικής υπόστασης.

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ