Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Προκαταβολή της σύνταξης για τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ που αποστρατεύονται

7-5-2017,Ω/15:20΄

Τέλος στις τρίμηνες αποδοχές δίνει η υπουργική απόφαση 151274/2016/0092/2017 – ΦΕΚ 1519/Β/4-5-2017 για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και υπάγονται για τον υπολογισμό της σύνταξης τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.  Από 1-1-2017 χορηγείται προκαταβολή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), με βάση τα στοιχεία του φακέλου που αποστέλλεται από τις οικείες Υπηρεσίες στην αρμόδια Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα. Η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται και σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία για λόγους υγείας.
Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας διαγραφής των ανωτέρω προσώπων από το Σώμα στο οποίο υπηρετούσαν. Το ποσό της προκαταβολής σύνταξης συμψηφίζεται με τα ποσά της οριστικής σύνταξης που θα καταβληθούν αναδρομικά κατά την πρώτη καταβολή αυτής.

Εάν το ποσό των αναδρομικών της οριστικής σύνταξης δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό, το υπόλοιπο προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη μηνιαία οριστική σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.
Μπορείτε να διαβάσετε την υπ΄ αριθμ. 151274/2016/0092/2017 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 1519/Β/4-5-2017  (ΕΔΩ)
e-nomothesia.gr

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ