Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

     Σύμφωνα με το ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α), άρθρο 147 παρ. 3 : «Οι συνδρομές των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών προς τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις είναι δυνατόν να παρακρατούνται από τους Οργανισμούς αυτούς, ύστερα από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξής τους, εφόσον υποβληθούν από τις οργανώσεις αναλυτικές καταστάσεις συνοδευόμενες από ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α”) των συνταξιούχων – μελών τους περί αποδοχής της παρακράτησης αυτής».

 

                                             ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
 
Προς το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ
 
Κύριοι,
Σας εξουσιοδοτώ ανεπιφύλακτα, όπως παρακρατείτε ετήσια άπαξ από τη σύνταξή μου το ποσό των δεκαπέντε (15) Ευρώ υπέρ της Ένωσης.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την έγγραφη ανάκλησή της.
ΕΠΩΝΥΜΟ               : …………………………………………..
ΟΝΟΜΑ                   : ….………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ     : ………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ     : ………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           : …………………………………………
ΠΕΡΙΟΧΗ                 : ……………………………………………
ΤΗΛΕΦ .ΚΙΝΗΤΟ      : ………………………………………. …..
FAX                         : ………………………………………. …..
E-MAIL                   : ………………………………………. …..
AMKA                     :………………………………………………………….
Α.Φ.Μ                     :…………………………………………………..
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την παραπάνω δήλωση – εξουσιοδότηση  αφού την εκτυπώσετε, να την αποστείλετε είτε ταχυδρομικά είτε μέσω e-mail (info@peaps. gr) είτε μέσω fax (210 5236344).

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ