Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ!!!

01-02-2022, Ω/16:58΄

 Η ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 148/2022 – Δ´ ΤΜΗΜΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ  !!!

Με την υπ΄αριθ. 148/2022 Απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, το ΣτΕ:

  • Κάνει δεκτή στην ουσία και στο σύνολο την προσφυγή του Σ.Ε.Β και των έξι (6) Οργανώσεων μελών του,
  • Απορρίπτει ωε τυπικά απαράδεκτη την αίτησή του, επειδή η εγκύκλιος Αχτζιόγλου είναι “ερμηνευτική” και όχι “εκτελεστική”,
  • Δέχεται ότι για παλιούς και νέους εργαζομένους για την εργασία μετά την 14-2-2012:

(α) Καταργούνται οριστικά όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα στο κατώτατο μισθό,

(β) Αναστέλλονται (“παγώνουν”) οι τριετίες για παλιούς και νέους εργαζομένους για      προϋπηρεσία μετά την 14-2-2012,

(γ) Αφήνει πιθανή (χωρίς να τοποθετείται θετικά) τη διεκδίκηση τριετιών – επιδομάτων στον κατώτατο μισθό, μόνο όμως για προϋπηρεσία μέχρι την 14-2-2012,

(δ) Δεν αποφαίνεται αν στον κατώτατο μισθό, μετά την 14-2-2012 περιλαμβάνονται τα δώρα (13ος-14ος ΜΙΣΘΟΣ).

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2022 ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΤΗ ΖΩΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Ιδού η σκέψη 8 της υπ’αριθ. 148/2022 απόφασης του ΣτΕ που δέχεται πλήρως και στην ουσία τις απόψεις των βιομηχάνων:

‘8.Επειδή, με το περιεχόμενο αυτό, η προσβαλλόμενη πράξη κατά το μέρος που παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή της 4241/127/30.1.2019 υπουργικής απόφασης περί κατωτάτου μισθού επαναλαμβάνοντας τις ρυθμίσεις αυτής, δεν είναι εκτελεστή διότι έχει το χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου. Περαιτέρω, η ίδια πράξη, κατά το δεύτερο και προσβαλλόμενο μέρος της αναφέρεται στο ύψος των καταβλητέων στους εργαζομένους αποδοχών βάσει του εν λόγω κατωτάτου μισθού, ο οποίος συνιστά κατά νόμον μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς. Το ύψος αυτό των αποδοχών, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδει η Διοίκηση στις διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4093/2012, διαμορφώνεται, κατά τις απευθυνόμενες με την προσβαλλομένη πράξη υποδείξεις, με τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας που ο ανωτέρω νόμος αναγνώριζε. Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη πράξη περιέχει υποδείξεις με αντικείμενο ζήτημα που ρυθμίζεται με την ευθεία εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, οι οποίες δεν προβλέπουν την έκδοση διοικητικής πράξεως για τον προσδιορισμό του ύψους (και των παραμέτρων διαμορφώσεως αυτού) των εκάστοτε καταβλητέων στους εργαζομένους αποδοχών. Η έννοια όμως που δίδει η Διοίκηση στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και οι υποδείξεις που απευθύνει προς ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτές δεν είναι καθ’ εαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν δημιουργούν νομική δέσμευση γι’ αυτούς. Συνακόλουθα, δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις της Διοικήσεως σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη δεν αποτελεί, κατόπιν τούτων, εκτελεστή διοικητική πράξη. Τα πρόσωπα δε στα οποία απευθύνεται η επίμαχη εγκύκλιος μπορούν να μη συμμορφωθούν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην περίπτωση που οι ενέργειες τους δεν θα είναι πράγματι νόμιμες (ΣτΕ 3594/1987, 539/1987,2779/1989). Εξάλλου αμφισβητήσεις ως προς την έννοια και την ισχύ των ρυθμίσεων του ως άνω ν. 4093/2012, μπορούν να αχθούν προς δικαστική κρίση επ΄ ευκαιρία προσβολής ατομικών πράξεων ή παραλείψεων.”

ΤΡΙΕΤΙΕΣ-ΣΤΕ

Πηγή: https://enypekk.gr

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ