Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ 2024

31-12-2024, Ω/14:40′

Τι αλλάζει για εισοδήματα, ακίνητα, εκπτώσεις, συναλλαγές, πρόστιμα, ΦΠΑ φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο 

 Μεγάλες ανατροπές στην φορολογία εισοδήματος και ακινήτων, στις συναλλαγές ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων και στις πληρωμές, στις εκπτώσεις φόρου, στα πρόστιμα, στο ΦΠΑ, και στη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο φέρνει το 2024.

Ειδικότερα:

– Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο κατά 1.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Από τον Ιανουάριο του 2024 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες με παιδιά θα δουν μείωση του φόρου η οποία σε ετήσια βάση κυμαίνεται από 90 ευρώ έως 220 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

– Η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων θα γίνει το 2024, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2023, με τεκμαρτό τρόπο. Κριτήριο για το ύψους του ελάχιστου τεκμηρίου είναι ο βασικός μισθός ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται στα 10.920 ευρώ αλλά δεν εφαρμόζεται για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριότητας, ενώ για τον τέταρτο χρόνο είναι μειωμένο κατά 67% και τον πέμπτο χρόνο κατά 33%. Για πάνω από 12 χρόνια δραστηριότητας ανέρχεται στα 14.196 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αμοιβή έως του ποσού των 14.196 ευρώ αφορά το 84% των επαγγελματιών οι οποίοι δεν έχουν εργαζόμενους. Ωστόσο προβλέπονται εξαιρέσεις με τις περισσότερες να αφορούν νέους επαγγελματίες, όσους έχουν δραστηριότητα σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, πολύτεκνους, αυτοαπασχολούμενους με «μπλοκάκι» έως 3 εργοδότες και αγρότες. Επίσης το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 50% και διαμορφώνεται στα 325 ευρώ από 650 ευρώ που είναι σήμερα και για κάθε υποκατάστημα στα 300 ευρώ από 600 ευρώ.

– Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται πλέον υποχρεωτικά με την χρήση τραπεζικών εργαλείων. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του. Το πρόστιμο ανέρχεται στο 10% του τιμήματος με ελάχιστο όριο τις 10.000 ευρώ και ανώτατο τις 500.000 ευρώ

– Αυξάνεται το πρόστιμο για συναλλαγές με μετρητά. Πλέον για αγορές αξίας πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, από 100 ευρώ που είναι σήμερα ορίζεται στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης.

– Υποχρεωτική διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA, όλων των εσόδων και εξόδων. Τα έσοδα που θα δηλώνονται από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα μπορεί να είναι μικρότερα από τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν.

– Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων, μέτρο που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχουν σημαντικά οφέλη όπως έξτρα εκπτώσεις δαπανών και ταχύτερη επιστροφή φόρου

– Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, το αργότερο έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, να έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ στο μέτρο εμπίπτουν 356.000 εταιρίες. Με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, ο έλεγχος θα είναι ακόμη πιο εύκολος και ουσιαστικός, καθώς σε πραγματικό χρόνο οι ελεγκτές θα μπορούν να βλέπουν χρεώσεις στα τερματικά μηχανήματα, εισπράξεις στην ταμειακή και εισροές στον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένα τα αυτόματα μηχανήματα.

– Επεκτείνεται η εγκατάσταση των POS σε 35 κλάδους της αγοράς όπως ιδιοκτήτες ταξί, χρηματιστηριακοί σύμβουλοι , κτηματομεσίτες, παραγωγοί λαϊκών αγορών και πωλητές σε πανηγύρια, ιδιοκτήτες περιπτέρων, ψιλικών, παντοπωλείων, μεσίτες και ασφαλιστικοί πράκτορες στις αγοραπωλησίες ακινήτων, γραφεία ευρέσεως εργασίας, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλίες, τραγουδιστές, μουσικά συγκροτήματα, χορευτές, ιδιωτικά πανεπιστήμια, ΙΕΚ κ.α. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ. Επίσης οι επαγγελματίες θα αποδέχονται υποχρεωτικά πληρωμές με κάρτες και με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. online payments. Σε Όσους δεν δηλώσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό στην ΑΑΔΕ θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

– Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών. Όλες οι δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν από τιμολόγια τα οποία έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τον προμηθευτή μέσω του συστήματος myDATA.

– Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση θα υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Οι εν λόγω επιτηδευματίες θα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο ενώ θα καταβάλλουν και «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» ύψους 1,5 ευρώ την ημέρα και για τις μονοκατοικίες 10 ευρώ. Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης το πρόστιμο που σήμερα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ ορίζεται στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του εκάστοτε τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο στα 5.000 ευρώ. Επίσης θεσπίζεται ανώτατο όριο διάρκειας 60 ημερών σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση. Το όριο των 60 ημερών αφορά στη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.

– Χρηματικό μπόνους από 100 μέχρι 3.000 ευρώ θα χορηγείται στους πολίτες που καταγγέλλουν, μέσω της εφαρμογής «Appodixi», περιστατικά εκδόσεως αποδείξεων από παραποιημένες ή παραβιασμένες ταμειακές μηχανές.

– Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε μεταφορές, τουριστικό πακέτο, γυμναστήρια, σχολές χορού, εισιτήρια στους κινηματογράφους, τα θέατρα και ζωολογικούς κήπους, αγαθά σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία. Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2024 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στον καφέ και τα ροφήματα στην εστίαση καθώς και στα κόμιστρα στα ταξί. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 επανέρχεται στο 24% ο συντελεστής ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά (αναψυκτικά, μπύρες χωρίς αλκοόλ, αεριούχα νερά).

– Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για νοθεία, λαθρεμπόριο καυσίμων ή παρεμπόδιση του ελέγχου. Προβλέπεται σφράγιση της εγκατάστασης για δύο χρόνια, ενώ ορίζεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η εγκατάσταση σφραγίστηκε, δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων επίσης για δύο χρόνια από τη διαπίστωση της παράβασης.

– Μειώνονται οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5% σε 0,2% και χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50%, σε 1 τοις χιλίοις.

ΠΗΓΗ: www.vradini.gr

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ