Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Νέες περικοπές στις συντάξεις μας. Νομική Προσφυγή. – 3 (Υποδείγματα Προσφυγών)

Η διπλή μείωση των συντάξεών μας με την μείωση από 1– 8 – 2012 η οποία θα παρακρατηθεί σε 12 δόσεις καθώς και η μείωση από 1 – 1 – 2013 η οποία θα παρακρατηθεί σε 1 έως 12 δόσεις αναλόγως του ποσού Ν.4093/2012 έρχεται σε μία σειρά μειώσεων Ν.3865/2010, Ν. 4002/2011 και  Ν.4051/2012. Τίθεται το ερώτημα από πολλούς συναδέλφους της νομικής προσφυγής κατά την απόφασης αυτής. Βασικό θέμα είναι ότι η προσφυγή, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να γίνει ατομικά και όχι ομαδικά. Κάθε προσφυγή σε πρώτο επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 20 €.
Πολλά δικηγορικά γραφεία Κοινοποιούν ανακοινώσεις ζητώντας διάφορα χρηματικά ποσά για την κατάθεση προσφυγής. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλά από αυτά, πάνε με την τακτική του Καραγκιόζη “κορόνα χάνεις γράμματα κερδίζω” δηλ. ζητάνε χρηματικά ποσά, έξοδα παραστάσεως κλπ, όπου ουσιαστικά το δικηγορικό γραφείο εξασφαλίζει ένα καλό χρηματικό ποσό, ως αμοιβή, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης οπότε χάνει και το ενδιαφέρων για την έκβασή της. Παρακάτω θα βρείτε δύο υποδείγματα Αίτησης μία για τα παλιά κομμένα και μία για τα καινούρια. Μην θεωρήσετε ότι είναι οι μοναδικές δυνατές, είναι απλά κάποιες ιδέες που μπορείτε να τις εμπλουτίσετε και να βελτιώσετε, αν θελήσετε να κάνετε προσφυγή  την οποία μπορείτε να αποστείλετε με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση που αναγράφεται στην Πράξη Αναπροσαρμογής (Μείωσης).
 
_____________________________________________________________
ΑΙΤΗΣΗ
Του …………………………………………………………. του ……………………………………
 
Κατοίκου ………………………… Οδός …………………………….. Τ.Κ. ………………….
Αριθμ. Στρατ. Συντ.  ……………………………….. Α.Φ.Μ. ……………………………….
 
 
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ
…….. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 46

Κάνιγκος 29 – ΑΘΗΝΑ

 
Με τις Διατάξεις του άρθ.11 Ν.3865/2010 επεβλήθη από 1-9-2010 η εισφορά Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων σε ποσά Μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.400 €
Η νέα αυτή εισφορά επιβλήθηκε αρχικά με βάση συγκεκριμένη κλίμακα συντάξεων και συντελεστών κλιμακουμένων από 3% έως 10% και βάσει Ν.4002/11 Σε 6% έως 14% .
Παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις πού επεβλήθησαν από 1-11-2011 και από 1-1-12 Με τους Νόμους 4024/2011 και Ν. 4051/12 κατά 20% σε συντάξεις άνω των 1.200 € το μήνα. και κατά 12% σε κάθε μηνιαία σύνταξη άνω των 1.300 € αντίστοιχα Οι Υπηρεσίες σας εξακολουθούν να υπολογίζουν και να παρακρατούν ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ την νέα εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με βάση τα ποσά των συντάξεων όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από τις παραπάνω μειώσεις όπως διαπιστώνεται από τα τριμηνιαία ενημερωτικά Σημειώματα του Γ.Λ.Κ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως οι εισφορές Αλληλεγγύης συνυπολογι­στούν στη Σύνταξη μου βάσει των αλλεπαλλήλων μειώσεων και μου επιστραφούν τα ποσά πού αχρεωστήτως παρακρατήθηκαν μέχρι τούδε.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.                                                ΑΘΗΝΑ …………………………..
Ενημερωτικά Σημειώματα                                           Ο ΑΙΤΩΝ
 
_________________________________________________________
ΑΙΤΗΣΗ
Του …………………………………………………………. του ……………………………………
 
Κατοίκου ………………………… Οδός …………………………….. Τ.Κ. ………………….
Αριθμ. Στρατ. Συντ.  ……………………………….. Α.Φ.Μ. ……………………………….

 
ΠΡΟΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ
…….. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 46

Κάνιγκος 29 – ΑΘΗΝΑ

 ΣΧΕΤ.: ……………………………………………………………….Πράξη αναπροσαρμογής Γ.Λ.Κ.
 
Με τις Διατάξεις του Ν.4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007 μου επιβλήθηκαν μειώσεις από 1 – 8 – 2012 λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφου με το Ν. 4093/2012 και από 1 – 1 – 2013
Επειδή οι διπλές μειώσεις της σύνταξής μου που μου επιβλήθηκαν θίγουν την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ενίσταμαι και παρακαλώ, όπως μου επιστραφούν τα ποσά πού αχρεωστήτως παρακρατήθηκαν μέχρι τούδε.
 
ΑΘΗΝΑ …………………………..
Ο ΑΙΤΩΝ
 
____________________________________________________________

 
 

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ