Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

Ενιαίο ψηφοδέλτιο στις Αρχαιρεσίες της ΕΛ.ΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από μόλις ενάμιση μήνα από την απόσυρση σχετικής τροπολογίας για το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων των αστυνομικών, σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η κυβέρνηση προωθεί, εκ νέου, την ίδια τροπολογία σε ένα νέο σχέδιο νόμου.

Συγκεκριμένα, παρά τις αντιδράσεις συνδικαλιστικών φορέων, με το άρθρο 8 “Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη της παρ. 15 στο άρθρο 30 α ν. 1264/1982, επανέρχεται η αποσυρθείσα διάταξη νόμου.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία αφαιρείται το δικαίωμα συγκρότησης διαφορετικών ψηφοδελτίων στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων των αστυνομικών. Έτσι παρά τις ρυθμίσεις των καταστατικών των σωματείων, καταργείται η δημοκρατική εκπροσώπηση στα συλλογικά όργανα μέσα από το σύστημα της απλής αναλογικής.

Το ενιαίο ψηφοδέλτιο εξυπηρετεί αντικειμενικά δύο στόχους:

– Να απομονωθούν οι όποιες αγωνιστικές φωνές με καθοδηγούμενη επιλεκτική σταυροδοσία συγκεκριμένων εκπροσώπων, πιθανά για να υλοποιούνται απρόσκοπτα οι κυβερνητικές πολιτικές χωρίς αντιδράσεις.

– Να έχουν τη δυνατότητα οι «βολικοί» αυτοί συνδικαλιστές να κρύβονται πίσω από το «ενιαίο ψηφοδέλτιο» και να ξεφεύγουν από την κριτική ή από την καταπόντιση της παράταξής τους.

Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος πιστεύει ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων νόμων  της κυβέρνησης για την περιστολή των διαδηλώσεων και του δικαιώματος της απεργίας, του ηλεκτρονικού φακελώματος των σωματείων, των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και τόσων άλλων αντιδημοκρατικών αντιλήψεων. Το “ενιαίο ψηφοδέλτιο” είναι μία άποψη, που δεν δίνει χώρο στις διαφορετικές απόψεις, ιδέες, αξίες και  στόχους της συνδικαλιστικής δράσης και σε συνδιασμό με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες αδυνατίζουν το διάλογο στα σωματεία και τα οδηγούν προοδευτικά στην πλήρη αποπολιτικοποίηση και την αδράνειά τους. Με αυτόν τον τρόπο ανδρώνεται η συνδιαλλαγή, οι μικροεξυπηρετήσεις και οι πελατειακές σχέσεις.

Μεθοδικά και προοδευτικά, ανάλογα με τις συγκυρίες, η ίδια αντιμετώπιση θα ακουμπήσει  όλους τους εργαζόμενους των Σωμάτων Ασφαλείας και όχι μόνο. Ας θυμηθούμε τις επιδιώξεις της κυβέρνησης για ενιαίο ψηφοδέλτιο και στην εκλογή των οργάνων των φοιτητικών παρατάξεων.

Αυτό ας το έχουν υπόψη τους οι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι πήραν το πρώτο μήνυμα των κυβερνητικών προθέσεων με τη βίαιη, αναίτια και απροκάλυπτη επίθεση των κατασταλτικών δυνάμεων της Αστυνομίας, στην κινητοποίηση της 5ης Νοεμβρίου, έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη.

                                                                                          Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2021

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ

Ο Γεν. Γραμματέας                                                Ο Πρόεδρος

       Λάμπρος Γεωργακλής                                      Κωνσταντίνος Γιαννάκος

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:

Τροπολογία

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής Οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 30α ν. 1264/1982

1.Στην παρ. Ι του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (Α’79) α) διαγράφονται οι λέξεις «αυτός, όπως ισχύει σήμερα», β) μετά το άρθρο «Ο» προστίθεται η λέξη «παρών», γ) προστίθενται οι λέξεις «το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1του άρθρου 11 το άρθρο 12», δ) βελτιώνεται νομοτεχνικά η παράθεση των άρθρων και των παραγράφων και η παρ. 1 του άρθρου 30α διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο παρών νόμος, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 1, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 11, το άρθρο 12, τις παρ. 3 έως 10 του άρθρου 14, το άρθρο 15, την παρ. 5 και τις παρ. 7 έως 9 του άρθρου 16, το άρθρο 17, την παρ. 1 του άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως 22, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23, τα άρθρα 24,26,27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στ6ις επόμενες παραγράφους, και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας.».

2.Στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982 προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο.Ψηφοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.».

3.Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι οργανώσεις οφείλουν να έχουν προσαρμόσει τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, οι οποίες τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του καταστατικού. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι παρ. Ι και 2 τυγχάνουν Άμεσης εφαρμογής, ανεξαρτήτως τυχόν διαφορετικής ρύθμισης του καταστατικού.

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ