Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  1. Το δικηγορικό γραφείο “Δ.Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” απέστειλε επιστολή – προσφορά διεκδίκησης της εισφοράς Αλληλεγγύης που παρανόμως κρατείται από τους Συνταξιούχους, την οποία σας παρουσιάζουμε:


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ. – Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 114 – 114 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 64 70 485 – 8, FAX: 210 64 59 679
e-mail: info@dnalaw.gr
Προς τον Κύριο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑΠΣ
Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3865/2010 του πρώτου Μνημονίου επιβλήθηκε παρακράτηση στο σύνολο της μικτής σύνταξης, με κλιμακούμενο ποσοστό από 3% έως 10%, σε 250.000 περίπου συνταξιούχους του δημοσίου (κυρίως των ειδικών μισθολογίων), με σύνταξη από 1.400,00 ευρώ και άνω. Η παρακράτηση ονομάστηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) υπέρ του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ. (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), γνωστό ως «κουμπαράς» των ταμείων. Με το Ν. 4002/2011 οι ανωτέρω συντελεστές παρακράτησης αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε ποσοστό από 3% έως και 14%. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος της διαφοράς αναφέρεται ότι η μηνιαία παρακράτηση για μικτή σύνταξη Ταξιάρχου είναι 2096,32 Χ 7% = 146,74 ευρώ !!!
Πρόσφατα, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αρ. 244/2017 απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. Όμως, παράλληλα, έκρινε ότι η απόφαση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, για όσους ΔΕΝ προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, ήτοι από την 08.02.2017 και εντεύθεν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι εκείνοι που δεν έχουν κινηθεί μέχρι σήμερα δικαστικώς, προκειμένου να διεκδικήσουν την μηνιαία κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα από 08.02.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης) και πριν, δεν δύνανται πλέον να την διεκδικήσουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
Παρόλα αυτά, υφίσταται δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης της μηνιαίας κράτησης εισφοράς αλληλεγγύης για το χρονικό διάστημα από 01.08.2010 έως 08.02.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης), για όσους δεν έχουν κινηθεί δικαστικώς ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, μέσω άσκησης προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το γραφείο μας, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθότι έχει επιτύχει την έκδοση εκατοντάδων αποφάσεων αυτού, εκπροσωπεί δε, μεγάλο αριθμό συναδέλφων σας, για τους οποίους θα ασκηθεί η ανωτέρω προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην περίπτωση που τα μέλη σας επιθυμούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ, θα πρέπει να μας αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουλίου 2017, τα κάτωθι έγγραφα :
1. Η συνημμένη εξουσιοδότηση, αφού συμπληρωθούν τα κενά πεδία και θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από κάποιο ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (Σχετικό έγγραφο Α).
2. Το συνημμένο συμφωνητικό περί της οικονομικής του σχέσης με το γραφείο, αφού συμπληρωθούν τα κενά πεδία και θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας από κάποιο ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (Σχετικό έγγραφο Β).
3. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου με θέμα «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)», με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2010, δυνάμει του οποίου και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, γνωστοποιήθηκε, αφενός μεν ότι θεσπίστηκε από 1 – 8 – 2010 μηνιαία κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), αφετέρου δε ότι παρακρατήθηκε αναδρομικά το ποσό της εισφοράς που αναλογούσε στην σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2010, σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου 2010.
4. Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης από το έτος 2012 και εφεξής (όσα υπάρχουν).
5. Αποδεικτικό κατάθεσης του προκαταβλητέου ποσού εξόδων των 75 ευρώ, με αναγραφή του ονόματος καταθέτη, στον υπ’ αρ: 6004-121572-548 IBAN: GR 71 0171 0040 0060 0412 1572 548 λογαριασμό, τον οποίο τηρεί το γραφείο μας στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Με εκτίμηση
Για το Δικηγορικό Γραφείο
Δ – Ν. Αναγνωστόπουλου & Συνεργατών
Οι Δικηγόροι
Νικόλαος Δ. Αναγνωστόπουλος
Αγγελική Λ. Ψύχα
Αλίκη Κ. Γιάνναρου
Εξουσιοδότηση για εισφορά αλληλεγγύης
Συμφωνητικό για εισφορά αλληλεγγύης
Υ.Γ. Η  ΠΕΑΠΣ σας παρουσιάζει την παραπάνω προσφορά και εναπόκειται σε σας να αποφασίσετε αν θα ασκήσετε ένδικα μέσα ή ποιο δικηγορικό γραφείο θα επιλέξετε.
 
 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ