Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση  να ενημερώσει τα μέλη της αλλά και όλους τους απόμαχους πυροσβέστες ότι μετά από χρόνιες προσπάθειες συνδικαλιστικών φορέων του Π.Σ και δεκάδες ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και από δικές της οχλήσεις, έγινε επιτέλους(!!!) δεκτό από την Κυβέρνηση (Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) το δίκαιο αίτημα έξι (6) συγγενών αδικοχαμένων συναδέλφων μας να προσληφθούν ως πολιτικοί υπάλληλοι στο Πυροσβεστικό Σώμα. Παρακάτω παρατίθεται και η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης  υπ΄ αριθ. 1210/ 09-09-2014 , τεύχος Γ΄.

Να σημειώσουμε την απόδοση ευσήμων και στο αρμόδιο τμήμα πολιτικών υπαλλήλων που εργάσθηκε άοκνα για την πραγμάτωση των διορισμών αυτών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣTAΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(4)
Με την υπ’ αριθμ. 31076 Φ.210.2/13-06-2014 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση μονίμου πολιτικού υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό ΣΤ και Μ.Κ. Βασικό, καθώς εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), η ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, σύζυγος του θανόντα Υποπυραγού (11746) Κάτση Χρήστου του Γεωργίου, καθ’ ότι έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Δ.Τ. και ΠτΠ: 27739/08-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ του Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακ.:2510/25-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 26-1289534/02-09-2014).

     Με την υπ’ αριθμ. 31075 Φ.210.2/13-06-2014 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση μονίμου πολιτικού υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό ΣΤ’ και Μ.Κ. Βασικό, καθώς εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), ο ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, τέκνο του θανόντα Αρχιπυροσβέστη (6724) Ριζόπουλου Ευστάθιου του Γεωργίου, καθ’ ότι έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Δ.Τ. και ΠτΠ: 27745/08-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ του Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακ.:2512/25-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 9212656632/02-09-2014).

    Με την υπ’ αριθμ. 31079 Φ.210.2/13-06-2014 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση μονίμου πολιτικού υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό ΣΤ’ και Μ.Κ. Βασικό, καθώς εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), ο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, τέκνο του θανόντα Πυροσβέστη εποχικής Απασχόλησης Δημόπουλου Σπυρίδωνα του Νικολάου, καθ’ ότι έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Δ.Τ. και ΠτΠ: 27734/08-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ του Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακ.:2508/25-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 1079212172/13-08-2012).

    Με την υπ’ αριθμ. 31078 Φ.210.2/13-06-2014 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση μονίμου πολιτικού υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό ΣΤ’ και Μ.Κ. Βασικό, καθώς εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), η ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΝΑΟΥΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ, τέκνο του θανόντα Υποπυραγού (5862) Λεμονίδη Ιωάννη του Αστερίου, καθ’ ότι έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Δ.Τ. και ΠτΠ: 27737/08-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ του Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακ.:2509/25-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 1292111258/02-09-2014).

    Με την υπ’ αριθμ. 31074 Φ.210.2/13-06-2014 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση μονίμου πολιτικού υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό ΣΤ’ και Μ.Κ. Βασικό, καθώς εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), η ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ, τέκνο του θανόντα Επιπυραγού (7276) Αναγνώπουλου Φωτίου του Ιωάννη, καθ’ ότι έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Δ.Τ. και ΠτΠ: 27742/08-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ του Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακ.:2507/25-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 8392652363/02-09-2014).

    Με την υπ’ αριθμ. 31077 Φ.210.2/13-06-2014 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση μονίμου πολιτικού υπαλλήλου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό ΣΤ’ και Μ.Κ. Βασικό, καθώς εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α’ 283), ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τέκνο του θανόντα Αρχιπυροσβέστη (7171) Νικολάου Νικόλαου του Ιωάννη, καθ’ ότι έχει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΠ.Δ.Τ. και ΠτΠ: 27747/08-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΠ του Υπ. Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακ.:2511/25-08-2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 9233929611/02-09-2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ