Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 3ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΥΡΑΡΧΩΝ

06-01-2024, Ω/12:30′

Τελετή αποφοίτησης της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς Πυράρχων της Σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή ,5 Ιανουαρίου 2024, η τελετή αποφοίτησης της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς Πυράρχων της Σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Δημήτριος Καλιανιώτης, ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «… η Πυροσβεστική Ακαδημία στο πρόγραμμα σπουδών της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών, έχει συμπεριλάβει τους αντίστοιχους κύκλους σπουδών και σημαντικό αριθμό διαλέξεων με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος ενώ η συμμετοχή καταξιωμένων καθηγητών και ιδιωτών, επέτρεψε στους σπουδαστές να λάβουν εκείνες τις γνώσεις που απαιτούνται για να ανταποκριθούν με επιτυχία στη δύσκολη αποστολή τους. Η σύγχρονη κοινωνία στηρίζεται πλήρως στις εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης, η οποία εξελίσσεται διαρκώς ανατρέποντας ταχύτατα τα ισχύοντα δεδομένα. Η αρχική εκπαίδευση δεν επαρκεί πια για την ενεργό προσαρμογή όλων μας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Από αυτή τη δυναμική της ανανέωσης προκύπτει λοιπόν η ανάγκη της συνεχούς, δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης».

Ο Διοικητής της Σχολής, αφού διαβεβαίωσε τον Υφυπουργό για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των σπουδαστών, προκειμένου να είναι έτοιμοι και ικανοί να συνεχίσουν την αποστολή τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, απευθύνθηκε στους απόφοιτους της Σχολής και ανέφερε: «… είστε σε ένα κρίσιμο στάδιο της σταδιοδρομίας σας, πριν περάσετε στην επόμενη βαθμίδα του ανώτατου αξιωματικού. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν τις γνώσεις που αποκομίσατε ώστε να εξελίξετε το ακαδημαϊκό, προσωπικό και επαγγελματικό σας επίπεδο. Αλλά ταυτόχρονα επιδιώξτε το ίδιο και για τους υφισταμένους σας. Ξεπεράστε τη συνήθεια, το τυπικό και το εθιμικό. Αναζητήστε το νέο, δοκιμάστε το και εφαρμόστε το. Οι ευθύνες που έχετε αναλάβει και το έργο που καλείστε να εκτελέσετε είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, σκληρό, δύσκολο και επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα συναρπαστικό και με μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις σύγχρονες τακτικές και αντιλήψεις που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και την αποστολή του και γνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλατε για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της Σχολής, εκτελώντας εκ περιτροπής και τις λοιπές υπηρεσιακές υποχρεώσεις, σας συγχαίρω για την ευδόκιμη αποφοίτησή σας και σας εύχομαι υγεία και μια απόλυτα επιτυχημένη πορεία στην πυροσβεστική σας σταδιοδρομία».

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς επέδωσε τα διπλώματα στους είκοσι πέντε (25) αποφοιτήσαντες Πυράρχους και απηύθυνε χαιρετισμό, στον οποίο μεταξύ άλλων τόνισε: «… με την ολοκλήρωση των σπουδών σας στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών, προετοιμαστήκατε με εφόδια, απαραίτητα για την περαιτέρω επιτελική σας εξέλιξη στο βαθμό του ανώτατου Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ακραίες συνθήκες της κλιματικής κρίσης που όλο και συχνότερα παγκοσμίως αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, επιβάλουν την περαιτέρω εξειδίκευση και αναβάθμισή σας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ειδικά κατά το έτος 2023, μεγάλες δασικές πυρκαγιές και εκτεταμένες πλημμύρες, επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά ότι το έργο μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο αλλά και ότι θα πρέπει όλοι μας να επενδύσουμε στην αύξηση της ανθεκτικότητας. Κι αυτό γιατί η αντιμετώπιση των καταστροφών επιβάλλει τη δική σας αφοσίωση στο καθήκον αλλά τη συλλογική αφοσίωση όλων των συναρμόδιων φορέων προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις των καταστροφών. Είναι σημαντικό με το έργο σας να εμπνέονται οι υφιστάμενοί σας στον κοινό μας σκοπό που είναι η διαφύλαξη της ζωής των πολιτών και της περιουσίας τους αλλά και η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Με το προσωπικό σας επαγγελματικό στίγμα και την καθοριστική συμβολή σας στοχεύστε στην ενδυνάμωση των θεμελιωδών πυλώνων του Πυροσβεστικού Σώματος και στην παράλληλη αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην υπηρεσιακή σας διαδρομή και δυναμική ιεραρχική ανέλιξη …»

Από τη φετινή 3η εκπαιδευτική σειρά Πυράρχων της Σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αποφοίτησε και ένας (1) Αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Σκοπός της λειτουργίας της Σχολής, είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής μόρφωσης των ανώτερων αξιωματικών, η ανάλυση και συζήτηση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η έρευνα, η μελέτη και η ενημέρωση στα σύγχρονα και γενικότερα θέματα και προβλήματα διοίκησης προσωπικού και επιτελικού σχεδιασμού, καθώς και στα θέματα επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους πολίτη, με στόχο τη δημιουργία ικανών ηγετικών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα δεδομένα και στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.

Στο πρόγραμμα σπουδών της, η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει συμπεριλάβει τρεις κύκλους με τα αντίστοιχα μαθήματα και σημαντικό αριθμό διαλέξεων με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος ενώ η συμμετοχή καταξιωμένων καθηγητών και ιδιωτών , επέτρεψε στους σπουδαστές να λάβουν εκείνες τις γνώσεις που απαιτούνται για να ανταποκριθούν με επιτυχία στη δύσκολη αποστολή τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Κλαδάρχης Διοικητικής Υποστήριξης ΑΠΣ Υποστράτηγος Δημοσθένης Ραγκαβάς, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος καθώς και άλλοι επιτελείς Αξιωματικοί.

fireservice.gr

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ