Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

"Αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή η απόφαση του ΣτΕ"

    Ο δικηγόρος της ΠΟΕΣ κ. Γ. Αντωνακόπουλος που είχε καταθέσει την προσφυγή για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β’ 3017/14-11-2012) εξηγεί με κείμενό του ότι “η συγκεκριμένη απόφαση είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη (δεν επιδέχεται ενδίκου μέσου) και άμεσα εκτελεστή”.

Το κείμενο του κ. Γιώργου Αντωνακόπουλου
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Δικαστικές εξελίξεις σε σχέση με περικοπές αποδοχών ν. 4093/2014».

   Όπως γνωρίζετε, Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών και εν ενεργεία στρατιωτικοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β’ 3017/14-11-2012), με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος και ο χρόνος επιστροφής των αποδοχών των στρατιωτικών, που θεωρήθηκαν ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες», κατόπιν των αναδρομικών περικοπών που επεβλήθησαν με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ τ. Α’ 222/12-11-2012).
Με την 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως μας και ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με το σκεπτικό ότι οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλε ο ν. 4093/2012 στο ειδικό μισθολόγιο (και) των στρατιωτικών είναι αντίθετες στο Σύνταγμα.
Ειδικότερα, οι εν λόγω περικοπές επιβληθείσες επί τη βάση ενός αριθμητικού κριτηρίου και χωρίς να ληφθούν υπόψη ο ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης των καθηκόντων των στρατιωτικών ούτε ή φύση της αποστολής τους, έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών.

    Κατ΄ αποτέλεσμα, για όλο το διάστημα από 1-8-2012 έως και σήμερα (και για όσο παραμένει σε ισχύ ο κριθείς ως αντισυνταγματικός ν. 4093/2012) ως νόμιμες αποδοχές των στρατιωτικών πρέπει να θεωρηθούν εκείνες που ίσχυαν κατά την 31η-7-2012.
Η εκδοθείσα απόφαση δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Πρακτικά, δημιουργείται συνταγματική υποχρέωση της Διοίκησης προς συμμόρφωση με το σκεπτικό και διατακτικό της ανωτέρω απόφασης, η οποία κατ ελάχιστον περιλαμβάνει:
Α) Υποχρέωση άμεσης εξάλειψης από την έννομη τάξη των διατάξεων του ν. 4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές και επαναφορά για το μέλλον του μισθολογίου που ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 4093/2012 (ή μισθολογίου που θα σέβεται τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος των στρατιωτικών και τον εκ του Συντάγματος ρόλο τους).
Β) Υποχρέωση επιστροφής της διαφοράς των αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως την έκδοση της απόφασης, αλλά και για κάθε μήνα που η Διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει τις ανωτέρω παράνομες περικοπές.
Το γραφείο μας θα προβεί σε άμεση κοινοποίηση της εκδοθείσας απόφασης προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας τη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου.
Περαιτέρω, σε άμεση συνεργασία με τις Ενώσεις Στρατιωτικών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) θα παρακολουθούμε από κοντά κάθε σχετική εξαγγελία ή αντίδραση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου και η διασφάλιση των σχετικών αξιώσεων του προσωπικού των ενόπλων δυναμένων.

Με τιμή
Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος
(On Alert)

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ