Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”

07-09-2022, Ω/23:10΄

Πόθεν Έσχες: Προσυμπληρωμένα τα στοιχεία των καταθέσεων – Οι αλλαγές που προωθούνται

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου
ralexopoulou@naftemporiki.gr

Τέλος στην ταλαιπωρία αναζήτησης των υπολοίπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς βάζει για τους υπόχρεους υποβολής Πόθεν Έσχες το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Τα στοιχεία θα αντλώνται μέσω του TaxisNet καθιστώντας τη διαδικασία πιο εύκολη και γρήγορη. Παράλληλα, μειώνονται οι κατηγορίες των υπόχρεων υποβολής δήλωσης ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των δηλώσεων που θα ελέγχονται ετησίως.

Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και η πλήρης ψηφιοποίηση της υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Το νομοσχέδιο αποτελεί μια από τις συστάσεις της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στη χώρα μας και έχει τεθεί ως ορόσημο για την εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μέσω των αλλαγών που «έρχονται» επιλύονται σειρά προβλημάτων καθώς :

– αποκαθιστά, «τακτοποιεί» νομοθετικά το υφιστάμενο άτακτο, αποσπασματικό και δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 13 εύληπτες κατηγορίες υπόχρεων, διευκολύνοντας τη σχετική αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση,

– απαλλάσσει τους υπόχρεους από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (π.χ. βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι πλέον όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται αυτόματα σε αυτή, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή της,

– Συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχόμενων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής κριτηρίων που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και ελάχιστου ποσοστού (πλαφόν) ελεγχόμενων υποθέσεων,

– αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου,

– αντιμετωπίζει με ορθολογικό τρόπο τις ποινικές παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία τους, σε αντίθεση με το υφιστάμενο καθεστώς, όπου για ήσσονος σημασίας παραβάσεις προβλέπονται δυσβάστακτες ποινές.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση Πόθεν Έσχες υποβάλλεται εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αφορά περιουσιακά στοιχεία που υφίστατο στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τον υπόχρεο, τον/την σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς.

Για όσους είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση μη υποβολής, ή υποβολής ανακριβών, ή ελλιπών δηλώσεων. Για την εκπρόθεσμη υποβολή, προβλέπεται πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους από 100 ευρώ έως 800 ευρώ ανάλογα τις ημέρες καθυστέρησης και το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Ανακριβής θεωρείται και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα.

Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: www.naftemporiki.gr

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ