Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φιλόξενη κυψέλη για όλους τους συνταξιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τις οικογένειές τους.

3o Μνημόνιο οδοστρωτήρας λαϊκών κατακτήσεων. Απόλυτη φτωχοποίηση των λαϊκών στρωμάτων

   Το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε από τη Ν.Δ , το ΠΑ.ΣΟ.Κ, το ΠΟΤΑΜΙ και την πλειοψηφία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., προσθέτει νέα αντιλαϊκά μέτρα σ΄ αυτά των προηγούμενων μνημονίων που δεν εφαρμόσθηκαν ακόμη αλλά έχει επέλθει ωρίμανσή τους και φέρνει καταιγίδα νέων μέτρων που στοχεύουν στα μικρομεσαία εισοδήματα για να επωμιστούν και πάλι τα μεγαλύτερα βάρη – ως συνήθη υποζύγια – αυτή τη φορά με «αριστερό (;;;) σαμάρι»!!!
   To πιο ωραίο (!!!) από όλα είναι ότι βαδίζουμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη για να λύσει (;;;) ο ΣΥΡΙΖΑ τα εσωκομματικά του, με την ελπίδα ότι ο λαός θα του δώσει ακόμα και αυτοδυναμία. Τέτοιο θράσος απαιτεί και γενναία απάντηση στην κάλπη για να μην αμαυρώνεται η αριστερή ιδεολογία που σημαία της έχει την ισότητα και την μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Χαρακτηριστικά προβλέπεται ότι:
– Οι όροι του 3ου μνημονίου θα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση, και «σε κάθε επανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως με λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και τα λοιπά μέσα για την επίτευξη αυτών των ευρύτερων στόχων».
– « Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό, καθώς οι περιστάσεις μεταβάλλονται »…
– « Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για όλες τις ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του μνημονίου συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νομική έγκρισή τους». «Για την επιτυχία θα απαιτηθεί η συνεχής εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών επί πολλά έτη [εννοείται και μετά την τυπική λήξη του νέου τριετούς μνημονίου (2015 – 2018)] ….για το σκοπό αυτό, απαιτείται πολιτική δέσμευση, αλλά επίσης και η τεχνική ικανότητα της ελληνικής πλευράς να την υλοποιήσει».
– Η κυβέρνηση δεσμεύεται τον Οκτώβρη του 2015 να θεσπίσει επιπλέον «αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα», που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2017 στο ύψος του 0,75% του ΑΕΠ και για το 2018 στο ύψος του 0,25% του ΑΕΠ, συνολικά δηλαδή να δρομολογήσει πρόσθετες μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Θα παρακολουθεί τους «δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων και θα λάβει τα αντισταθμιστικά μέτρα για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων». Σε περίπτωση υπέρβασης των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ποσό τουλάχιστον 30% θα διατίθεται για την αποπληρωμή του κρατικού χρέους και επίσης 30% για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 θα κατατεθεί τον Οκτώβρη φέτος, «εφόσον κριθεί αναγκαίο», παράλληλα με την κατάθεση προσχεδίου κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 και του «Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 – 2019».
–  Το «Δημοσιονομικό Συμβούλιο» θα καταστεί λειτουργικό πριν από την οριστικοποίηση του μνημονίου. Πρόκειται για το νέο θεσμό αφαίρεσης κρατικών δαπανών που αφορούν στην κάλυψη λαϊκών αναγκών, σε περίπτωση αποκλίσεων από τους αντιλαϊκούς στόχους.
– Το σύνολο της διαθέσιμης ρευστότητας των φορέων της γενικής κυβέρνησης (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, πανεπιστήμια κ.λπ.) μεταφέρεται στον «ενιαίο λογαριασμό του Δημοσίου», προκειμένου «να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης μετρητών». Το μέτρο θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2015.

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ενδεικτικά:
  Για τους αγρότες προβλέπεται πλήρης κατάργηση του «μειωμένου» ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο σε δύο φάσεις, με αύξηση από 66 ευρώ στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από την 1η Οκτώβρη 2015 και στα 330 ευρώ από την 1η Οκτώβρη 2016 και σταδιακή απογείωση του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το 13% στο 20% για τα εισοδήματα του 2016 και στο 26% γι’ αυτά του 2017, από το πρώτο ευρώ εισοδήματος.
•  Ως προς τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται ότι τον Οκτώβρη του 2015 θα γίνει η αποστολή των νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας με την η τελευταία δόση το Φεβρουάριο του 2016. Ποσά ύψους 2,65 δισ. ευρώ το χρόνο προβλέπονται για το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ, με ρήτρα ότι θα μείνουν στο ίδιο ύψος ακόμη και αν πέσουν οι αντικειμενικές τιμές στην ακίνητη περιουσία.
•  Ως προς τις ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ προβλέπεται μείωση του ακατάσχετου ορίου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ. Επιπλέον, επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων σε ποσοστό 50%, εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 1.500 ευρώ, ή σε ποσοστό 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Για τις καταθέσεις, το ακατάσχετο όριο μειώνεται στα 1.250 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο αλλά μόνο για ένα πιστωτικό ίδρυμα.
•  Σχετικά με την εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ προβλέπεται η αύξησή της και η μονιμοποίησή της με ενσωμάτωσή της πλέον στο φόρο εισοδήματος.
•  Σχετικά με τις ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ προβλέπεται ότι αυξάνεται στο 5% από 3% το επιτόκιο για τη ρύθμιση μέχρι 100 δόσεις για τις οφειλές προς την εφορία ύψους πάνω από 5.000 ευρώ. Για τα μικρότερα ποσά, για να μην ισχύσει επιτόκιο 5%, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: Ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη σύμφωνα με το Ε9 να είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ και η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.
•  Για τα ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (που θα …καταργούνταν!!!) προβλέπονται νέες ανατιμήσεις σε βάρος της λαϊκής οικογένειας (κατοικίες, αυτοκίνητα, κ.ά.).
•  ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ: Μειώνεται στο 50% η κρατική «δαπάνη» για το επίδομα θέρμανσης των λαϊκών νοικοκυριών. Το μέτρο θα ισχύσει από το χειμώνα του 2015.
•  ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ: Στις μαζικές ανατιμήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που ζήσαμε πριν μερικές μέρες, έρχεται να προστεθεί η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου από 1/1/2017. Παράλληλα, καθιερώνεται συντελεστής ΦΠΑ στην ιδιωτική Εκπαίδευση με εξαίρεση την Προσχολική Αγωγή.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, προβλέπεται όσοι χρωστούν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για περισσότερους από τρεις μήνες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, θα βλέπουν τα ονόματά τους να δημοσιοποιούνται και να αποκλείονται από την αγορά.
•  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ προβλέπονται στις εγκαταστάσεις, ακόμη και στα σπίτια των φορολογουμένων, ενώ άλλη διάταξη προβλέπει την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς.
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ του 2% για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος (το μέτρο θα μπει από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις σε εφαρμογή).
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ προβλέπεται αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα από ενοίκια (ο χαμηλός για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ θα αυξηθεί στο 15% από 11% και ο υψηλός από 33% σε 35%).
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Μπαίνουν σε εφαρμογή, από 1/1/2016, μέσω του νέου «ενιαίου μισθολογίου», με«πλήρη εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα» και με έμφαση στη διασύνδεση του «κόστους» με την «ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού».Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι θεσπίζεται και ανώτατο όριο μισθολογικού κόστους και «για τον αριθμό των εργαζομένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μείωση του κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ, μέχρι το 2019».
•  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ:
–  Τη διετία 2015-2016, θα αφαιρεθούν από τους συνταξιούχους επιπλέον 2,25 δισ. ευρώ (0,25% του ΑΕΠ για φέτος, 1% του ΑΕΠ το 2016).
–  900 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση θα είναι η μείωση των δαπανών για την Πρόνοια.
– Η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ολοκληρώσει όλες τις ανατροπές που προβλέπονταν στο 1ο και 2ο μνημόνιο. Δεσμεύεται να ψηφίσει και νέο ασφαλιστικό νόμο τον Οκτώβρη, που στην πραγματικότητα δίνει τη χαριστική βολή στην Κοινωνική Ασφάλιση.
– Οι αντιασφαλιστικές διατάξεις που θεσπίζονται για τον ιδιωτικό τομέα στο 3ο μνημόνιο, ισχύουν και για το Δημόσιο.
•   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:
– Νέα αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Με το τρίτο μνημόνιο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αφαιρεί οριστικά τη δυνατότητα συνταξιοδότησης νωρίτερα από το 67ο έτος σε όλους τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων. Έτσι καταργούνται όλα τα ειδικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που ίσχυαν μέχρι σήμερα και 150.000 εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών και γυναίκες με ανήλικα, φορτώνονται επιπλέον χρόνια εργασίας. Μάλιστα, μετά το 2021, κανένας ασφαλισμένος οποιουδήποτε Ταμείου δε θα μπορεί να συνταξιοδοτείται πριν από το 67ο έτος της ηλικίας του. Μάλιστα, και αυτό ακόμα το ηλικιακό όριο των 67 ετών τίθεται υπό επανεξέταση (αύξηση), σε εξάρτηση με το προσδόκιμο ζωής, όπως προβλέπει και η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄115) Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Η αύξηση των ορίων ηλικίας καθορίζεται σε σχετικό πίνακα, με βασική παράμετρο τον ορισμό του 55ου έτους για όσους συνταξιοδοτούνται φέτος (από το 50ό έτος) και το 58ο έτος, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος μπορούσε φέτος να συνταξιοδοτηθεί με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. Για όσους ασφαλισμένους επιλέξουν να φύγουν νωρίτερα από τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια, επιβάλλεται μείωση της σύνταξης κατά 16%, μέχρι ο συνταξιοδοτούμενος να συμπληρώσει το νέο ηλικιακό όριο που ορίζεται.
– Καταργούνται οι κατώτερες συντάξεις. Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με λίγα ένσημα και είχαν κατά τεκμήριο χαμηλούς μισθούς και λάμβαναν τις κατώτερες συντάξεις, όταν συνταξιοδοτούνται πριν το 67ο έτος, χάνουν μέχρι και 40% αυτών των συντάξεων, δηλαδή μέχρι και 200 ευρώ σε συντάξεις των 486 ευρώ (περίπτωση ΙΚΑ).Η διάταξη ψηφίστηκε με τα προαπαιτούμενα τον περασμένο Ιούλη, αλλά με νέα τροπολογία γίνεται ακόμα χειρότερη, καθώς ακόμα και όταν κάποιος συμπληρώσει το 67ο έτος, δε θα του δίνεται αυτόματα η υπόλοιπη σύνταξη που αντιστοιχεί στα κατώτερα όρια, αλλά θα εξετάζεται σε συνάρτηση με εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.
– Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από το Μάρτη του 2016. Έτσι το χτύπημα για τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι διπλό.
– Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να δώσει καμία αύξηση στις κατώτερες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, τουλάχιστον μέχρι το 2021!
– Από την 1η Σεπτέμβρη, όλα τα επικουρικά ταμεία υπάγονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Ανάμεσά τους είναι το ΤΕΑΠΑΣΑ (ένστολοι), ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, των αρτοποιών, ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης των πρατηριούχων υγρών καυσίμων, του ΕΤΑΑ, των συμβολαιογράφων, ο τομέας Επικουρικής Ασφάλισης των τεχνικών Τύπου, των ναυτικών (ΚΕΑΝ) κ.λπ. Σε συνδυασμό με την άλλη διάταξη που ψηφίστηκε, η οποία απαγορεύει οποιαδήποτε χρηματοδότηση του ΕΤΕΑ πέραν των εισφορών των ασφαλισμένων, προδιαγράφει νέες μειώσεις στις επικουρικές, τόσο των συνταξιούχων που ήδη είχαν ενταχθεί στο Ταμείο, όσο και των νέων που υπάγονται τώρα.
– Αναμένεται νέο Ασφαλιστικό «πακέτο» που πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τον Οκτώβρη
Θα ρυθμίζονται σε χειρότερη βάση ζητήματα παροχών αλλά και κρατικής χρηματοδότησης. Οι αλλαγές θα έχουν ισχύ από την 1/1/2016 και είναι οι εξής:
• Νέα μείωση όλων των συντάξεων, με στενότερη διασύνδεση εισφορών και παροχών.
• Αύξηση των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), με βάση το πραγματικό τους εισόδημα αντί των κλιμακίων.
• Κατάργηση μέχρι τέλος Οκτώβρη όλων των «κοινωνικών πόρων» προς τα Ταμεία, με αντίστοιχη μείωση των συντάξεων και αύξηση των εισφορών, για να αντισταθμιστεί η απώλεια των «κοινωνικών πόρων».
•  Ενοποίηση προς τα κάτω όλων των παροχών των Ταμείων.
• Μείωση εντός τριών ετών της κρατικής επιχορήγησης σε Ταμεία όπως ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και προσαρμογή της στα επίπεδα του ΙΚΑ.
•  Περιορισμός σταδιακά των παροχών του ΟΓΑ.
• Κατάργηση της Πρόνοιας και όλων των επιδομάτων. Με το 3ο μνημόνιο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να «επανεξετάσει» όλο το σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας. Το χαράτσι σε βάρος των προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται στα 900 εκατομμύρια ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) το χρόνο. Οι περικοπές θα αφορούν τόσο τα επιδόματα σε χρήμα, όσο και σε είδος, αλλά και όποιες φοροαπαλλαγές είχαν μέχρι τώρα οι δικαιούχοι.
• Σαρωτικές αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις με στόχο τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής πίτας και των κερδών στους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. Ενδεικτικά:

– Στις θαλάσσιες μεταφορές, μέχρι τον Οκτώβρη του 2015, «η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διεθνείς γραμμές (…) και να θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές». Έτσι το ζήτημα της ακτοπλοΐας (συνθέσεις πληρωμάτων, κατανομή δρομολογίων κ.ά.) μπαίνει και πάλι στο …κρεβάτι του «προκρούστη». Αναμένεται κατάργηση ακόμη και των ελάχιστων εργασιακών δικαιωμάτων που απέμειναν στους ναυτεργάτες, ενισχύοντας την κερδοφορία των εφοπλιστών.
– Στην ενέργεια προβλέπεται η σταδιακή μείωση των μεριδίων λιανικής και χονδρικής της ΔΕΗ κάτω από το 50% μέχρι το 2020. Επίσης, θα «αναθεωρηθούν» τα τιμολόγια της ΔΕΗ με βάση το οριακό κόστος παραγωγής, με γνώμονα τα «χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος». Μέχρι τον Οκτώβρη του 2015 η κυβέρνηση θα λάβει «μη αναστρέψιμα μέτρα» για τη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, «εκτός αν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα για τον ανταγωνισμό».
– Ως προς τις χρήσεις γης μέχρι τον Οκτώβρη του 2015, θα έχει προχωρήσει «οδικός χάρτης» για τις «επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού», με στόχο την αποτελεσματική διευκόλυνση των επενδύσεων.
– ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Κατάργηση περιορισμών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και δυνατότητα λειτουργίας πέρα από το ωράριο εφημερίας ανοίγοντας έτσι το δρόμο της ιδιοκτησίας φαρμακείων από τις φαρμακοβιομηχανίες.
– Προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για την πλήρη εφαρμογή της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ. Μεταξύ άλλων, καταργούνται τα «μη ανταποδοτικά τέλη» (αποτελούν έσοδο για ασφαλιστικά ταμεία), ανοίγουν «κλειστά επαγγέλματα» (μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, αναλογιστές κ.ά.), προβλέπονται παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, άρση εμποδίων κ.ά.
– Η κρατική περιουσία που βρίσκεται στη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ (δημιούργημα του προηγούμενου μνημονίου), θα περάσει στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου. Ήδη τα περιφερειακά αεροδρόμια «αξιοποιούνται» (βλ. ξεπουλιούνται) σε εταιρεία γερμανικών συμφερόντων. Σειρά παίρνουν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Εγνατία Οδός, τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν «δεσμευτικές ημερομηνίες» για τους διαγωνισμούς των λιμανιών και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέχρι το τέλος Οκτώβρη 2015.
– Προβλέπεται ο πλήρης διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, με μια αναφορά για δυνατότητα ενός «εναλλακτικού σχήματος» με «ισοδύναμα αποτελέσματα» σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, «σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές».
– Ταυτόχρονα, εκχωρείται στους ιδιώτες και το τελευταίο κρατικό μετοχικό πακέτο (10%) του ΟΤΕ.
– Υιοθετείται η μεταρρύθμιση – απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου, ζήτημα που θα ενισχύσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες του χώρου.

– Συγκροτείται το Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, μέσω του οποίου δίνονται κρατικής ιδιοκτησίας τομείς της οικονομίας σε επιχειρηματικούς ομίλους, δίνοντας τη δυνατότητα να επενδυθούν λιμνάζοντα κεφάλαια.
– Νέος νόμος κατά των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων ετοιμάζει η κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβρη του 2015, όποτε δεσμεύεται να δρομολογήσει «διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο».
Στο διάστημα που θα διαρκέσει η διαβούλευση, «δε θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων», ενώ στο μνημόνιο συμφωνήθηκε ότι «οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δε θα πρέπει να συνεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης»…
– Σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, «οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων». Αυτές, βέβαια, δε σημαίνουν ούτε επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων, ούτε βέβαια κατάργηση της ΠΥΣ 6/2012, με την οποία θεσπίστηκαν κατώτεροι μισθοί 586 και 511 ευρώ. Γενικεύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, για χάρη της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.
– Ακόμη και οι ΑμεΑ στο στόχαστρο του 3ου μνημονίου αφού προβλέπονται περικοπές στις παροχές σε φάρμακα, θεραπείες, κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Έτσι, όλες οι κατηγορίες αναπήρων (αιμορροφιλικοί, κινητικά ανάπηροι, τυφλοί, σκληρυντικοί κ.λπ.) θα υποχρεώνονται να δουλεύουν για 40 σχεδόν χρόνια για να πάρουν, αν ζήσουν μέχρι τότε, μια σύνταξη πείνας, σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ).

Related Articles

Stay Connected

567ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ