251 ΓΝΑ – Προγραμματισμένα Ραντεβού και Ακυρώσεις

Η Διοίκηση του νοσοκομείου μας ενημέρωσε πως παρατηρείται το φαινόμενο σε μεγάλο αριθμό προγραμματισμένων ραντεβού, στα εξωτερικά ιατρεία, να μην εμφανίζονται οι δικαιούχοι περίθαλψης, που τα έκλεισαν.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται μία πλασματική εικόνα του αριθμού των ασθενών που επισκέπτονται καθημερινά τα ιατρεία αφενός και αφετέρου να μετατοπίζονται, σε πιο μακρινές ημερομηνίες, ραντεβού που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν σε συντομώτερο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε η δημιουργία ατομικού μητρώου παρακολούθησης των ραντεβού! Μέσω αυτού θα καταγράφεται η τακτικότητα του κάθε ασθενή, στα προγραμματισμένα ραντεβού του και σε περίπτωση μη παρουσίας του σε συγκεκριμένο αριθμό από αυτά, δεν θα μπορεί να κλείνει άλλα, χωρίς τη σχετική γνωμοδότηση γιατρού!

Κατόπιν τούτου, προτείνουμε στα μέλη μας και στα συγγενικά τους πρόσωπα που δικαιούνται περίθαλψη στο 251 ΓΝΑ, όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα ραντεβού τους, να το ακυρώνουν ΕΓΚΑΙΡΑ, (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά) ώστε να μην τους ‘χρώνεται’ η απουσία τους από αυτό!

Όπως ενημερωθήκαμε, σύντομα θα κοινοποιηθεί και σχετικός αριθμός τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ακυρώσεις των ραντεβού.

Όταν είμαστε συνεπείς, βοηθάμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας!